Diakon- och prästvigningar

Nu är hon präst! Jenny Jonsson vigdes av biskop Martin Modéus. Eva Brunne, tidigare biskop i Stockholms stift deltog också i prästvigningen.

Nu är Jenny präst!

Söndag den 16 januari 2022 vigdes Jenny Jonsson till präst av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka. Med på vigningen var också tidigare biskopen i Stockholms stift, Eva Brunne.

Diakon- och prästvigning juni 2021

Söndag 20 juni 2021 vigdes fem diakoner och två präster av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.

"Jag längtar verkligen!"

Lördag 16 januari 2021 vigdes en präst av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka. Välkommen Jimmy Tåli!

Diakon- och prästvigning juni 2020

Lördag 13 juni 2020 vigdes fyra präster och tre diakoner av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.

Diakon- och prästvigning juni 2019

Söndag 16 juni 2019 vigdes fyra diakoner och tre präster av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.