Nu är Riita Eklund Sandström präst! Vigd av biskop Martin Modéus vid söndagens diakon- och prästvigning.
Foto: Fredrik Olofsson

Präst- och diakonvigning juni 2022

Söndag den 19 juni vigdes två diakoner och tre präster av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.

Linköpings stift har glädjen att få välkomna tre nya präster och två nya diakoner till tjänst. Efter avklarad examen i fredags vigdes kandidaterna till sina nya ämbeten i söndags.

För stiftets biskop Martin Modéus är den här vigningen speciell. När han i december tillträder som ärkebiskop kommer han inte längre viga präster och diakoner, det är stiftsbiskopars uppgift.

- Det är en stor och glädjefull högtid att få viga människor som vill gå in i kyrkans tjänst. Den här gången har glädjen blandats med ett visst vemod eftersom det blir min sista diakon- och prästvigning, säger Martin Modéus.

Marianne Gaarden, biskop i Lolland-Falsters Stift, deltog också på vigningen.

De som nu träder i tjänst i Svenska kyrkan är:

Präster
Lovisa Pihl - Valdemarsvik och Ringarums församlingar
Riitta Eklund Sandström - Aspelands pastorat
Tuva Steijer - Vikingstad församling

Diakoner
Martina Lilja Haake - Johannelunds församling (Linköpings domkyrkopastorat)
Peter Eriksson - Söderköping S:t Anna församling

Läs mer om dem nedan.

Gud, du har kallat var och en av oss till olika uppdrag i världen och i kyrkan. Nu ber vi för dem som vigs till tjänst. Hjälp dem att vad som än möter lita på att du har kallat och sänt dem, ge dem uthållighet i sin tjänst och låt dem känna att du bär dem i varje uppgift. Amen

Lovisa Pihl

Lovisa Pihl. Foto: Fredrik Olofsson

Lovisa, 28 år, uppväxt i Söderköping och har efter studenten bott i Göteborg där hon utförde det som då hette Volontäråret – nu Ung Resurs. Lovisa påbörjade sedan sina teologistudier i Stockholm och har även studerat och jobbat i Lund. Hon har varit aktiv i Svenska kyrkan sedan tonåren som konfirmandledare och gudstjänstbesökare i Söderköping S:t Annas församling. Nu har hon en kandidatexamen i gammaltestamentlig exegetik och magisterexamen i praktisk teologi.

Riitta Eklund Sandström

Riita Eklund Sandström Foto: Fredrik Olofsson

Riita, 58 år, är uppvuxen i Helsingfors och flyttade till Sverige 1985. Hon är legitimerad biomedicinsk analytiker och har även arbetat som programmerare. De senaste fyra åren har hon arbetat som simtränare samt startat en hundkennel. Kallelsen att bli präst har hon haft redan som barn, men när hon växte upp i Finland kunde kvinnor inte bli präster. 

Sin första kontakt med Svenska kyrkan var via skandinaviska sjömanskyrkan i Pireus när hon pluggade vid universitetet i Aten på 80-talet. Sedan 18 år tillbaka har hon haft många roller inom Svenska kyrkan och nu blir det tjänst som präst i Aspelands pastorat där hon hade sin allra första predikan för cirka 12 år sedan.

Tuva Steijer

Tuva Steijer. Foto: Fredrik Olofsson

Tuva är 28 år, föddes i Vaxholm där hon bodde sina första 6 år. Uppväxt Norrköping men bor nu i Linköping. Innan sina teologiska studier, gick hon på Oskarshamns folkhögskola och studerade kyrkomusik, ett naturligt val efter att ha gått i Norrköpings musikklasser och haft musik som gymnasieinrikting. Det var när hon började på Svenska kyrkans grundkurs som hon insåg att sitt kall inte var att spela i kyrkan utan att vara präst. Tuva har alltid sett kyrkan som en fristad där hon kan möta Gud i lugn och ro och berättar att kyrkan alltid har varit sitt andra hem. Nu har hon både en kandidatexamen och en magisterexamen i språklig exegetik nytestamentlig grekiska.

Martina Lilja Haake

Martina Lilja Haake Foto: Fredrik Olofsson

Martina, 46 år, är uppvuxen i Smålandsstenar och bor sedan år 2000 i Lambohov, Linköping. Hon är utbildad socionom och har under många år arbetat som skolkurator, men har också vikarierat som kyrkomusiker. I samband med hennes kamp mot sjukdom upplevde hon en inre kallelse till att bli diakon. Martina börjar sin tjänst i Johannelunds församling och hoppas att i rollen som diakon få större möjligheter att inkludera samtal kring existentiella frågor, tro och liv i möten med människor.

Peter Eriksson

Peter Eriksson. Foto: Fredrik Olofsson

Peter Eriksson, 58 år, är uppväxt i Laxå och bor nu i Åtvidaberg. Han har varit engagerad i Svenska kyrkan sedan konfirmationen och har tidigare arbetat som församlingsassistent och församlingspedagog i Åtvidabergs församling och som stiftspedagog i Linköpings stift. Kallet att bli diakon är något som har växt fram under lång tid i mötet med människor och nu blir hans första tjänstgöring som diakon i Söderköping S:t Anna församling.

Nu är hon präst! Jenny Jonsson vigdes av biskop Martin Modéus. Eva Brunne, tidigare biskop i Stockholms stift deltog också i prästvigningen.

Nu är Jenny präst!

Söndag den 16 januari 2022 vigdes Jenny Jonsson till präst av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka. Med på vigningen var också tidigare biskopen i Stockholms stift, Eva Brunne.

Diakon- och prästvigning juni 2021

Söndag 20 juni 2021 vigdes fem diakoner och två präster av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.

"Jag längtar verkligen!"

Lördag 16 januari 2021 vigdes en präst av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka. Välkommen Jimmy Tåli!

Diakon- och prästvigning juni 2020

Lördag 13 juni 2020 vigdes fyra präster och tre diakoner av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.

Diakon- och prästvigning juni 2019

Söndag 16 juni 2019 vigdes fyra diakoner och tre präster av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.