”Vi ber om sammanhållning i ofredens tid”

Läs biskop Martins bön och uttalande vid krigets början.

Det är med sorg och bestörtning vi tar emot beskedet om att Ryssland genomför en folkrättsstridig och omänsklig attack mot Ukraina. Att vi skulle få uppleva ett krig i Europa i vår tid känns så främmande.

I krigets tid har kyrkan särskilda uppgifter, både när det gäller medkänsla och aktiv handling och i att använda våra teologiska resurser. Nu är en tid då risken för hatstormar piskas upp och då de som vill polarisera världens tänkande får vatten på sina kvarnar.

Vi ber för dem som drabbats av kriget, men vi bör också be för dem som nu tvingas ut i strid på båda sidor, med full mänsklig medkänsla för alla, oavsett om de kallas vänner eller fiender. Jesu föredöme, när han berättar om den barmhärtige samariern som stannar vid sin fiendes sida med läkedom är en stark utmaning. Vi måste bevara vår mänsklighet samtidigt som vi med kraft protesterar mot alla de övergrepp som nu sker.

Krigets första stupande är sanningen, medmänskligheten och hoppet. Det är vår uppgift att skydda dem så gott det går, i vår bön, från våra predikstolar och genom att dela ut brödet och vinet, detsamma som delas ut i hela världen, också i Ukraina och Ryssland.

Låt oss be:

”Gud, vi ber för Ukraina, för alla som drabbas av våldet, för alla som tvingas att strida, och för alla som fruktar för sina och sina näras liv. Och för alla som nu är på flykt.

Vi ber för dem som har makten att styra utvecklingen, om besinning och utsträckta händer i de knutna nävarnas tid.

Vi ber för Sverige och för alla som bor här, om sammanhållning och uthållighet i ofredens tid, och om öppenhet och generositet för dem som kan behöva skydd inom våra gränser”

Gåvorna gör skillnad i Ukraina

Situationen för Ukrainas befolkning är fortsatt mycket svår. Din gåva behövs.

Ge en gåva