Foto: Fredrik Olofsson

Biskopsval 2022

7 november 2022 valdes Marika Markovits till ny biskop i Linköpings stift. Hon biskopvigs i Uppsala domkyrka 15 januari 2023. 21 januari tas hon emot i Linköpings domkyrka. På den här sidan har vi samlat information om biskopsvalet.

Marika Markovits vald till ny biskop i Linköpings stift

Marika Markovits är Linköpings stifts nya biskop. Det stod klart efter det avgörande biskopsvalet måndag 7 november där hon fick 63,4 procent av rösterna och den andra kandidaten Jan Eckerdal fick 36,6 procent av rösterna.

Slutkandidaterna i biskopsvalet

Marika Markovits, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och Jan Eckerdal, teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd fick flest röster i första omgången i biskopsvalet i Linköpings stift. I den andra valomgången måndag den 7 november väljs slutligen en av dem som biskop.

Viktiga datum för biskopsvalet

Den 14 juni 2022 beslutade Linköping stifts stiftsstyrelse om en tidplan för det kommande biskopsvalet.

Om biskopshearingen

Lördag den 15 oktober var det hearing med biskopskandidaterna i S:t Lars kyrka i Linköping. Hearingen inleddes 9.30 med morgonbön och därefter följde utfrågning av de sex biskopskandidaterna.

Se biskopshearingen

Se inspelningar med kandidaterna och bilder från hearingen i biskopsvalet i S:t Lars kyrka lördag 15 oktober.

Sex kandidater svarar på fyra frågor

Vad brinner du för? Vem inspireras du av? Hur har din tro formats? Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest? Så här svarar de sex kandidaterna i biskopsvalet i Linköpings stift.

Biskopsvalet – så här gick nomineringsvalet

Vid nomineringsvalet den 19 september i Linköpings stift fick 6 personer 5 procent eller mer av rösterna. Det innebär att det, efter behörighetsprövning, med största sannolikhet blir dessa som blir kandidater i biskopsvalet i höst. Den 15 oktober sker en offentlig utfrågning i S:t Lars kyrka i Linköping. Den 24 oktober, och eventuellt en andra omgång den 7 november, sker biskopsvalet i vilket stiftets nästa biskop utses.

Biskopsnomineringar

Här hittar du de nomineringar och pläderingar som publicerades fr o m torsdag den 1 september till fredag den 16 september. Nomineringsvalet ägde rum måndag den 19 september.

Biskopar under biskopsmöte.

Biskopsval – så går det till

Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till och det är stiftsstyrelsen som genomför biskopsvalet.