Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Biskop Martin Modéus herdabrev

"Levande tillsammans med Kristus - om en kyrka i rörelse" är titeln på biskop Martin Modéus herdabrev. I brevet beskriver biskopen sju rörelser som kyrkan är inne i och som är på väg att förvandla kyrkan - från 1900-talets statskyrka till en gemenskap som vittnar om Guds storhet mitt i vardagen.


Sju rörelser som förändrar kyrkan

I sitt herdabrev beskriver biskopen sju rörelser som är en sammanfattning av den utveckling som är central för att komma framåt i förnyelse i Svenska kyrkan. Om levande församlingar är visionen så är de sju rörelserna strategin.

Kyrkan är nu inte längre en del av myndighetsvärlden, utan en fri kyrka i en fri stat och kyrkan måste i denna nya roll finna sin egen ändamålsenliga väg: värderingar, sätt att tänka, tala och agera. Den nya statusen ger möjligheter och dessa behöver kyrkan nyttja.

I Linköping stift finns öppenhet för förnyelse, men vi behöver bli mer medvetna och arbeta mer strategiskt – vara i medveten rörelse i en medveten riktning. De sju rörelserna beskriver den riktningen.

Första rörelsen: Hållningen – från missmod till hopp

Andra rörelsen: Kyrkotillhöriga – från brukare till bärare

Tredje rörelsen: Församlingsbilden – från verksamhetsproducent till gemenskap i liv

Fjärde rörelsen: Anställda – från utförare till möjliggörare

Femte rörelsen: Verksamheten – från uppdelning till generationsöverskridande

Sjätte rörelsen: Möjligheterna – från enhetlighet till mångfald

Sjunde rörelsen: Gudstjänsten – från fokus på gudstjänstens ordning till fokus på gudstjänstens gemenskap

Läs mer i dokumenten längst ner på denna sida.

 

Linköpings stifts kyrkosynsarbete - ett långsamt, långsiktigt och lyssnande gräsrotsprojekt

Biskop Martin Modéus herdabrev ”Levande tillsammans med Kristus – om en kyrka i rörelse” kom ut på våren 2016. Brevet är en produkt av ett fem år långt reflektionsarbete om kyrkosyn som bedrivits i Linköpings stift, alltså om frågan vad det är att vara kyrka i vårt stift i vår tid – och samtidigt en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med samma frågeställning.

Under åren 2011-15 arbetade biskopen fram fyra häften med tema Kyrkosyn, Relationer, Gudsrikesvisionen och Tecken. Biskopen kommenterade i samband med presentationen av det sista häftet:

Processens långsiktighet och brokighet har gjort att många har varit med och gett inspiration i arbetet. Ibland har det varit formella samtal och seminarier, ibland har lösa tankar visat sig vara mycket värdefulla. Många, många som jag mött under dessa år har på något sätt, ofta utan att veta om det, varit delaktiga, eftersom tankar och idéer som skymtat fram i samtal har gett mig nya perspektiv.

Denna uttalade eller outtalade delaktighet är viktig, eftersom herdabrevet inte bara ska vara mitt utan vårt, ett tänkande som stiftet varit delaktigt i. Eftersom jag nu kommer att intensifiera arbetet med herdabrevet, på den grundval som dessa artiklar är, tar jag tacksamt emot alla synpunkter och reflektioner kring vad som står i artikeln. Synpunkterna har betydelse för inriktningen av stiftets framtida arbete.

År 2016 presenterades så herdabrevet.

Läs Jakob Carlanders recension av herdabrevet i Corren här.

Läs Widar Anderssons krönika om herdabrevet i Corren här.