Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Biskop Martin läser julevangeliet 2020

Lukasevangeliet 2:1-20 handlar om Jesu födelse :"Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas"...