Vilka bilder av julen gör det lättare att andas?

Läs biskop Martin Modéus julbetraktelse.

Julen är en bildrik tid. Media pumpar ut bilder av hurdan julen bör vara. Somliga traditionella, många idylliserande, en hel del vackra och somliga nästa groteska. Somliga är kravfyllda. Andra gör det lättare att andas.

Vilka bilder av julen gör det lättare att andas för dig? Ibland behöver vi tala med varandra om våra bilder. Kanske hittar vi då mer gemensamma bilder av julen, bilder som lyfter mer än att tynga.

I kyrkan talar vi ofta om ikoner. Den ursprungliga innebörden i ordet ”ikon” i vårt språkbruk är en helig bild, en bild som jag tittar ”igenom” och därigenom får en blick in i en annan dimension. Om de kristna ikonerna kan man ibland säga att det är ett titthål in i Guds hjärta.

Ofta möter ikonen min blick med stort allvar, för de människor som avbildats har ofta den allra djupaste livserfarenheten och den allra djupaste gudserfarenheten. Blicken är så stadig att man kan säga att det inte bara är jag som ser ikonen utan också att ikonen ser mig.

I djupaste fattigdom och enkelhet föds Gud rakt in i vår värld. Här finns en av grundbilderna av Gud: den som delar våra villkor och förstår allt.

Även våra moderna jul-bilder kan man stanna till inför i eftertanke – till och med inför reklamens färgsprakande filmer och affischer. Frågan vi då får ställa är: vilka bilder av livet målar dessa illustrationer upp? Vad är det för tanke om livets mening jag ser när jag tittar igenom dem? Och vad väcker de bilderna när de tittar på mig? Frågan är personlig och behöver ett personligt svar.

Från julen kommer en av de kristna ur-bilderna: Jesusbarnet. När vi fäster blicken på honom ser vi inte bara ett barn i en märklig situation. Vi kan också se igenom scenen och tänka på att Gud valt att komma till oss som ett barn. I djupaste fattigdom och enkelhet föds Gud rakt in i vår värld. Här finns en av grundbilderna av Gud: den som delar våra villkor och förstår allt.

Jag får se bilden och bilderna av Jesus, se igenom dem, och låta bilderna se igenom mig. Också där är frågan vad de väcker för tankar personlig, och den behöver ett personligt svar.

Vi behöver bilder till glädje och till tröst. Både yttre och inre. Vi har möjlighet att välja dem. Vilka bilder gör det lättare för dig att andas?

Jag önskar dig av varmaste hjärta en välsignad och god jul!

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift
Texten har varit publicerad i flera församlingstidningar 2021