En kvinna som sitter i en soffa och talar i telefon. Hon har en bärbar dator framför sig.
Foto: Unsplash

Arbetsledare i Svenska kyrkan

Välkommen att delta i grundläggande chefs- och ledarskapsutbildningen Arbetsledare i Svenska kyrkan.

Anmälan är nu stängd för årets kurs. Den här sidan uppdateras så fort det finns information om nästa kurstillfälle.  

Utbildningen ger dig som deltagare ett antal grundläggande chefsverktyg och även möjlighet att arbeta med ditt ledarskap i din egen konkreta arbetssituation. 

Utbildningen syftar till att ge kunskap om hur arbetsgrupper fungerar och verktyg för kommunikation och konflikthantering. Kursdeltagarna ges kunskap om ledarskapsteori och hur man leder mot mål samt vad det innebär att arbeta i en värdebaserad organisation. Egen utveckling som ledare och chef går som en röd tråd genom hela utbildningen med syfte att på flera sätt stärka varje deltagares personliga utveckling som ledare och chef.  

Innehåll

 • Jag som ledare och chef i Svenska kyrkan
 • Personlig utveckling
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Chefens olika slags samtal
 • Ledarskap i en värdebaserad organisation
 • Kyrkoordningen - Svenska kyrkans ledning och styrning
 • Organisation
 • Arbetsmiljö
 • Att arbeta mot mål
 • Mellanchefens roll, lojalitet och delegation
 • Arbetsrätt, avtal och lagar​

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är arbetsledare med delegerat personalansvar i din tjänst. Du är exempelvis kyrkogårdschef, förskolechef, kanslichef, verksamhetschef, kyrkogårdsförman eller arbetsledande komminister, diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog. Det unika med denna utbildning är ambitionen att låta yrkesrollernas olikheter bli en grund för ett gemensamt lärande om ledarskapets utmaningar i dagens och morgondagens svenska kyrka.                      

Sista ansökningsdag 2022-05-31

Anmälan sker genom personlig kontakt till respektive kontaktperson i ditt stift. För anmälan måste din närmaste chef tillstyrka ditt deltagande. Sista anmälningsdag 31 maj, 2022.  

Tid och plats

Utbildningen är tredelad: internatdygn på stiftsgården Åkersberg i Höör; seminariedagar i respektive stift samt att du som kursdeltagare har du en mentor som du möter för samtal under utbildningen. 

Internatdygn på stiftsgården:

20-22 september 2022,
29 november-1 december 2022
7-9 februari 2023.

Varje internattillfälle startar med lunch och avslutar kl 15.00.

Seminariedagar i respektive stift:

20 oktober 2022
11 januari 2023

Tre mentorssamtal

Planeras av kursdeltagaren och mentorn. 

Kostnad

17.500:- inklusive kost, kurslitteratur och logi

Antal platser

Linköpings stift har fem platser.

För anmälan måste din närmaste chef tillstyrka ditt deltagande.​

Kursen arrangeras i samarbete mellan Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Lunds stift, Växjö stift, Göteborgs stift, Skara stift och Linköpings stift.

Ladda ner folder om utbildningen

  Kontaktperson Linköpings stift

 • Johan Svedberg

  Johan Svedberg

  Linköpings stift

  Stiftsadjunkt, Rekrytering, utbildning och utveckling av kyrkoråd och kyrkoherdar i Linköpings stift, Stab - ledningsstöd