Andlig vägledning för dig som är under utbildning

Som diakon- och prästkandidat i Linköpings stift har du möjlighet att under din tid från antagning till vigning få andlig vägledning. En andlig vägledare är en person som slår följe med dig under studieåren för att stödja ditt liv med Gud.

Som diakon och präst kommer du i framtiden möta många människor för samtal. Människor som längtar efter att upptäcka spåren av Guds närvaro i livet, människor som vill mogna i tro och hitta nya sätt att be på. Det bästa sättet att rusta sig själv är att börja med det egna livets erfarenheter och frågor. Vägledningen ger en möjlighet att lägga märke till, lyssna och höra Guds tilltal i den egna vardagen med hjälp av bibelns texter. 

Hur ofta träffas man och var?

Hur ofta man träffar sin vägledare varierar. Ibland blir det tätare, ibland glesare. Det beror på var du studerar, hur ofta du är hemma och vad du önskar och behöver. I snitt kan man tänka sig en gång i månaden. Samtalen äger rum på vägledarens ort.

Vad handlar samtalen om?

Samtalen handlar om dig och ditt liv med Gud. Bibeltexter är en hjälp i reflektionen.

Vad kostar samtalen?

Samtalen är kostnadsfria.

Vilka är vägledarna?

De som ingår i teamet av vägledare i Linköpings stift är personer med erfarenhet och utbildning inom ignatiansk andlig vägledning.  

Om man inte trivs med sin vägledare?

Om du inte skulle trivas med din vägledare kontaktar du stiftets samordnare för andlig vägledning, så får du hjälp. Som vägledare är man mån om att det blir bra för dig och vet att man ibland behöver byta. Det är inget konstigt.

Frågor och mer information

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta antingen din rekryterare eller stiftets samordnare för andlig vägledning. Du kan också ladda ner en affisch med informationen på denna sida.