Vi flyttar fram Stiftsfesten

Sedan lång tid har vi sett fram emot att få genomföra stiftets jubileumsfest under pingsthelgen. Dock, osäkerhetsfaktorerna är i nuläget för många kring festen.

I denna oroliga och märkliga tid med så gott som dagliga ändringar i myndigheternas besked så försöker vi agera med eftertanke och med den långsiktighet som är möjlig.

Eftersom arrangemanget är mycket stort kräver det omfattande förberedelser under den tid då corona-restriktionerna i vårt land är mycket stora; körer kommer inte att kunna öva, projektgrupper inte att kunna träffas etc. Och, även om festen alls skulle kunna genomföras, är det knappast möjligt att göra det med den förbehållslösa feststämning som vi skulle vilja ha.

Jag har därför beslutat att skjuta upp jubileumsfesten. Det är många som hört av sig med anledning av festen, och det ser jag som ett gott tecken på att det finns en glädje och förväntan över att få delta. Och det kommer ni att få göra – lördagen den 29 maj 2021. Reservera datumet redan nu och spara feststämningen till dess.

Med de bästa hälsningar och önskan om Guds välsignelse!

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift