Stiftsfesten inställd

Sedan lång tid har vi sett fram emot att få genomföra stiftets jubileumsfest. Alla osäkerhetsfaktorer i pandemins spår gör att vi beslutat ställa in den.

Arbetsgruppen som planerat för stiftsfesten tog i november beslutet att ställa in den. Den sköts först fram från maj 2020 till maj 2021. Men med tanke på det läge som råder med Coronapandemin blir det omöjligt att göra det omfattande planeringsarbete som krävs.

Det känns naturligtvis riktigt tråkigt, men samtidigt det enda rätta i den situation som råder.