Samtal

Här kan du boka in ett samtal med en präst eller diakon.

Vid olika händelser och skeenden i livet kan det vara värdefullt att få samtala med någon som man inte har en relation till. Ofta finner man nya vägar efter samtal med någon som har tid att lyssna.

Genom våra präster och diakoner kan vi också erbjuda personlig förbön, andlig vägledning och bikt. Församlingens sorgegrupp erbjuder gemenskap och samtal för sörjande. Familjerådgivning, stödsamtal för makar samt övrigt samtalsstöd erbjuds genom Linköpings stadsmission.

All personal i Ansgarskyrkan är alltid beredd att avsätta en stund för samtal om större och mindre angelägenheter med självklar omsorg om personlig integritet och förtroende. Var inte rädd för att komma förbi om du behöver någon att prata med.

Präster och diakoner i Svenska kyrkan har tystnadsplikt. Du är välkommen att kontakta någon av våra präster eller våra diakoner: