Vår på griftegårdarna

Lördag 25 maj, 12.00-16.00, är det öppet hus öppet hus på Centrala griftegårdarna och griftegården i Lilla Aska.

Sista lördagen i maj, i en tid när griftegårdarna är som vackrast, har vi sedan några år tillbaka genomfört ”Vår på griftegårdarna”. Lördagen den 25 maj, mellan 12.00-16.00, är det åter öppet hus på Centrala griftegårdarna och griftegården i Lilla Aska. 

Lär dig mer

På respektive område finns ett antal besöksstationer. Ta vara på tillfället att träffa vår personal som är på plats och informerar om vårt miljöarbete med allt från återvinning och kompostering till våra fossilfritt drivna fordon och solcellspark . Vi visar även hur vi arbetar med blommor, buskar och träd samt hur vi tänker kring vården av kulturarvet. Allt för en hållbar utveckling! I anslutning till stationerna bjuder vi på fika. 

Dramatiserade griftegårdsvandringar

Gå en dramatiserad griftegårdsvandring och träffa några av stadens historiska karaktärer och människor som har sin utkomst från begravningsverksamheten.  Vandringarna börjar 11.00 respektive 13.00. Anmälan krävs! 

För mer info och anmälan se längre ner på sidan.

Brassensemble från Ryttargårdskyrkan

Mellan 14.30-15.30 spelar Ryttargårdskyrkans brassensemble på Centrala griftegårdarna.

Utställningar

I Alla helgons kapell, på den Norra griftegården, finns möjlighet att se två utställningar. Den ena utställningen, med tillhörande broschyr, berättar om saker som är bra att veta inför en begravning. Till exempel vad som ingår i begravningsavgiften, om att välja gravplats och gravsten, om våra olika begravningsplatser och kapell samt det ansvar det innebär att vara gravrättsinnehavare. Broschyren finns även på griftegårdsexpeditionen och i våra kapell och ekonomibyggnader. I Alla helgons kapell finns även en fotoutställning med bilder från våra kyrkor och texter hämtade ur pastoratets nya bok ”Personligt och traditionellt – ett sista farväl i kyrkan”. 

”Lilla Aska griftegård 50 år” är en fotoutställning som visar griftegårdens historia från arkitekttävlingen på 1960-talet till idag. Denna utställning finns i väntrummet i ekonomibyggnaden på Lilla Aska griftegård. Väntrummet är öppet vardagar 07.00-18.00.

Lyssna på berättelser om människoöden

På den gamla delen av centrala griftegården samt på den norra delen kan man vandra genom historien på egen hand, med hjälp av sin smarta telefon. Där finns två slingor med QR-koder kopplade till gravar med kulturhistoriskt intresse där man till exempel kan höra om kungamakaren Mörner som såg till att ätten Bernadotte hamnade på den svenska tronen, om biskop och tidningspionjären Isidor Kjellberg samt om Bonn på Druvan, bonden som blev en framgångsrik krögare i Linköping.

Välkomna!

Griftegårdsvandringar

Gå en dramatiserad griftegårdsvandring och träffa några av stadens historiska karaktärer och människor som har sin utkomst från begravningsverksamheten.