Vänstern i Svenska kyrkan

Den 19 september är det kyrkoval. Fr. o. m. 6 september förtidsröstning

Vänstern i Svenska Kyrkan,ViSK i Linköpings stift ställer upp i kyrkovalet till alla tre nivåerna, dvs Kyrkofullmäktige i Domkyrkopastoratet, i Stiftsfullmäktige och i Kyrkomötet.

Roger Jönsson, som är föreningsaktiv och boende i centrala Linköping är vår kandidat till kyrkofullmäktige i Domkyrkopastoratet. Agneta Eriksson, socionom, boende i Tallboda och Stefan Alström, präst, boende i Linghem kandiderar till stiftsfullmäktige. Stefan Alström kandiderar också till kyrkomötet.

ViSK är partipolitiskt obunden. Jesus budskap är ett budskap för solidaritet, alla människors lika värde och värnar de fattiggjorda. Jesus budskap hjälper oss förstå livets mening. Svenska kyrkan verkar bl   a för diakoni, fred och hållbar utveckling, vilket ViSK vill utveckla vidare.

ViSK verkar utifrån Jesus budskap. Vi prioriterar det diakonala arbetet, miljöarbetet samt ett arbete för en feministisk och inkluderande kyrka.

ViSK verkar för diakonin genom att

 • alla är välkomna att kontakta diakonerna för samtal om livsproblem som kan vara både ekonomiska, sorgliga och etiska
 • uppmärksamma samhället på hur välfärdssamhället krackelerar genom att fungera som visselblåsare.

ViSK verkar för att miljöarbetet utvecklas ytterligare bl.a. genom att

 • grönområden sås med frö från vildblommor
 • församlingarna arrangerar skräpplockardagar
 • pastoratet bistår församlingarna att utvärdera sitt miljöarbete och förnya planerna.

ViSK verkar för en feministisk och inkluderande kyrka genom att

 • uppmärksamma regnbågsnyckeln kontinuerligt
 • församlingarna anställer personer som har svårt att få arbete på ordinarie arbetsmarknad
 • öppna kyrkorna nattetid för hemlösa och EU-migranter när temperaturen faller under nollan
 • ingen ska behöva bekänna sin tro för att vara medlem i Svenska Kyrkan
 • ta tillvara de ideella medarbetarnas kompetens och vilja att medverka i den öppna kyrkan.

I arbetet på kyrkomötet betonar Stefan Alström att han vill verka för

 1. en hållbar utveckling och att Svenska kyrkan skall vara vägledande i detta arbete;
 2. underlätta för, att stora pastorat bryts ned till mindre enheter så att församlingsborna kommer närmare besluten och känner än mer delaktighet i verksamheten;
 3. en solidarisk, inkluderande kyrka där alla skall känna sig välkomna oavsett kulturell bakgrund, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller social status;
 4. att verksamheter och lokaler inom svenska kyrkan skall bli mer anpassade för olika funktionsvariationer;
 5. att svenska kyrkan tydligare finns med i det offentliga rummet och påvisar de olika orättvisor som finns i vårt samhälle inom olika områden. 

Mer information finns på hemsidan visk.info, solidariskkyrka.nu. Följ oss gärna på facebook ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan och Visk i Linköpings stift.

Kontakt:

Roger Jönsson, Centrum, e-post: ragnvald4246@gmail.com

Agneta Eriksson, Tallboda, e-post: agnetagberiksson@gmail.com, tel. 0705591968