Vad gör en diakon?

”Vad gör en diakon då?” Ja, det är en fråga som jag har fått många gånger och som är svårt att svara snabbt på, berättar Mia Zetterlund, diakon i Gottfridsberg. Här försöker hon ge ett svar.

De bilder som jag sänder ut från mitt jobb på sociala medier visar glädjen när jag är med i julspel, påskspel, ansiktsmålar eller predikar. Det visar inte alla de olika människor jag träffar varje vecka för samtal om livets glädje, svårigheter, sorg och andlighet.

En stor uppgift som diakon är att uppmuntra församlingsmedlemmarna i det diakonala arbetet som församlingens och Jesu förlängda armar och händer. Vilka personer är ensamma och behöver besök, eller har mist någon anhörig? Vem har hamnat mellan stolarna och behöver hjälp att lotsas till rätt samhällsstöd? Vem behöver prata med någon om sitt mående eller andliga behov eller ha någon att skratta tillsammans med? Allt detta hjälps vi åt med som församlingsmedlemmar.

Jag var diakonal långt innan jag blev diakon.

Själv var jag diakonal långt innan jag blev diakon. Att vara diakonal är att ta den kristna tron på allvar. Det är att tro att alla människor, oavsett vem du är, är lika mycket värda för att vi är skapade till Gudsförälderns avbild.

Men det handlar också om att tro på sina medmänniskors inneboende förmågor att se vad livets omständigheter och de egna valen har lett fram till, så att en positiv förändring kan ske. Att verka diakonalt är att omvandla den kristna tron till handling, just där du befinner dig idag. Att behandla din nästa som du själv vill bli behandlad.

Mia Zetterlund / diakon i Gottfridsbergs församling