Unga ledare utbildas för trygga möten

– Trygga möten handlar om hur vi som ledare ska bete oss när en konfirmand varit med om något jobbigt och vill prata om det. I utbildningen får vi prata om hur vi bemöter den som mår dåligt på ett bra sätt. För kyrkan är en trygg plats och det är vårt jobb att se till att den alltid är det, berättar Carolina som är ung ledare i Tannefors och har gått utbildningen.

Trygga möten är en webbaserad utbildning som Scouterna har tagit fram för ledare i barn- och ungdomsverksamheter i Sverige. Syftet är att utbilda ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar så att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid.

– Vi har under många år arbetat med att utbilda unga ledare för att skapa en trygg miljö och en bra kultur, säger Frida Carlsson, församlingspedagog i Berga. Vi har arbetat med härskartekniker, utanförskap, självkännedom, anmälningsplikt och hur man leder samtal. Just webbutbildningen Trygga möten genomförde vi i Berga församling och S:t Lars församling för första gången nu i höst. Den finns med i utbildningsplanen för våra unga ledare i Linköping och målet är att alla konfirmandledare ska gå utbildningen.

– Utbildningen är gedigen, genomtänkt och sätter fokus på viktiga frågor. Utvärderingarna från de unga ledarna var mycket positiva. De uttryckte en trygghet i att veta hur de ska agera om de hamnar i ett läge där de behöver ingripa på något sätt. Det är något som Carolina bekräftar.

Kyrkan är en trygg plats och det är vårt jobb att se till att den alltid är det.

Carolina, ung ledare i Tannefors

– Det är viktiga frågor som tas upp och man behöver prata om sånt här. Det har gett mig väldigt mycket och utvecklat mig som person, hur man ska bete sig i grupper och hur man ska vara medmänniska på ett bra sätt. Jag brinner för mänskliga rättigheter och att ingen ska bli kränkt. Det här är ett sätt att göra en skillnad och driva debatten.

– Ibland är det svårt och jobbigt att prata om det. För vissa ämnen har man personlig erfarenhet av, fortsätter Carolina. Psykisk ohälsa, sexuella övergrepp och mobbing och sånt. Även om jag har personlig erfarenhet av vissa saker så kan jag hämta styrka från det och driva det vidare. Jag behöver inte vara superöppen med det som hänt, men vi kan prata om det på ett tryggt ställe. Och det är bättre att prata om det än att gömma undan det någonstans.

– All vår verksamhet måste sträva efter att vara så trygg som möjligt, både för deltagare och ledare, svarar Frida på frågan om varför man behöver prata om dessa frågor i ledargruppen.

– Som ledare måste man vara förberedd på att ta emot barn och ungdomar och deras livssituationer och utsatthet. Det måste finnas en beredskap och en kunskap om vad och hur man ska agera när någon påvisar, uttrycker eller berättar om kränkningar, övergrepp eller annan utsatthet.

– I vårt pastorat kommer den här utbildningen att genomföras i fler sammanhang framöver. Vi kommer att fortsätta att utbilda unga ledare innan de går in i sina ledaruppdrag. I flera församlingar kommer även vuxna förtroendevalda och engagerade att erbjudas att gå utbildningen, avslutar Frida. ■

Text & Bild: Royne Mercurio (ur Liv & Längtan Nr 2 2018)