En kvinnlig präst och två andra sitter vid ett bord och samtalar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Tannefors församlingsråd

Församlingsrådet 2022-2023 i Tannefors församling är: 


Anders Landström, ordförande

Boel Facks, vice ordförande

Edgar Almén, ledamot

Björn Eglund, ledamot

Håkan Qvist, ledamot

Charlotte Rappner, ledamot

Jan Berger, ersättare

Arvid Karlsson, ersättare

Marie Magnusson, ersättare

Om församlingsråd

Vad är ett församlingsråd? Och hur väljer man församlingsråden?