Stipendier Sundbergska stiftelsen i Linköping

Du som studerar på gymnasium eller går yrkesutbildning motsvarande gymnasium, är under 25 år och bor i Linköpings kommun är välkommen att söka stipendium från Sundbergska stiftelsen. Utdelning sker varje år.

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 25 mars.

Adress: Sundbergska stiftelsen, c/o Domkyrkoförsamlingen, Box 2037, 580 02 Linköping. 

Ladda ner Ansökningsblanketten

Du kan få hjälp att skriva ut din ansökan hos någon av Svenska kyrkans församlingar i Linköping, på bibliotek och förmodligen hos skolans kurator, studie-och yrkesvägledare (SYV) och/eller expedition.

Du kommer att få styrelsens beslut skriftlig.

Välkommen med Din ansökan. 

Styrelsen