S:t Lars församlingsråd

Församlingsrådet 2022-2023 i S:t Lars församling är: 

Bo Holgersson, ordförande. 

Håkan Petersson, vice ordförande. 

Lara André, ledamot. 

Elisabet Berggård, ledamot.

Annie Johnsson, ersättare. 

Helena Tronarp, ersättare. 

Här kan du läsa mer om vad ett församlingsråd är.

Om församlingsråd

Vad är ett församlingsråd? Och hur väljer man församlingsråden?