S:t Lars församlingsråd

Församlingsrådet 2022-2023 i S:t Lars församling är: 

Bo Holgersson, ordförande. 

Håkan Petersson, vice ordförande. 

Lara André, ledamot. 

Elisabet Berggård, ledamot.

Annie Johnsson, ersättare. 

Helena Tronarp, ersättare. 

Här kan du läsa mer om vad ett församlingsråd är.