S:t Lars avdelnings församlingsråd

Församlingsrådsavdelningen i S:t Lars församling för S:t Lars kyrka är: 

Bo Holgersson, ordförande. 

Karin Tonderski, vice ordförande. 

Lara André, ledamot. 

Håkan Petersson, ledamot. 

Chrestina Pålsson, ledamot.

Jan Ritzén, ledamot. 

Roland Bjurhamn, ersättare.

Gunilla Nilsson, ersättare. 

Helena Tronarp, ersättare.