Foto: Royne Mercurio

Grekiska, hebreiska och latin

Vill du hålla liv i eller utveckla dina språkkunskaper i grekiska, hebreiska eller latin och samtala kring texter på dessa språk.

Grekiska

Måndagar 10.00-11.00 i Domkyrkans församlingshem, biblioteket. 

Förberedelse - evangelium

25 sep           Den helige Mikaels dag
23 okt           21 sönd e tref
20 nov           Domssöndagen
11 dec           3 sönd i advent

Vi samtalar om kommande söndags evangelietext med start i den grekiska texten. Även den som känner sig osäker inför grekiskan är välkommen. 

Madeleine Nordell 013-30 37 03
madeleine.nordell@svenskakyrkan.se

Hebreiska

Onsdagar 11.00-12.00 jämna veckor i Domkyrkans församlingshem, biblioteket. Läsning och samtal av och kring hebreiska texter. Alla är välkomna men bibeltexten läses på hebreiska. Start 6 september.

Information: Björn Frennesson 073-673 70 77

Nybörjarkurs i latin

Onsdagar 16.45-18.00, ojämna veckor i Domkyrkans församlingshem, biblioteket. Start 13 september. Anmälan till: lena.akesson@sensus.se eller 0706-74 00 76 

Kursledare: Lars-Erik Lindström 013-16 16 13