Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Söndagsskola

Pågår även under sommaren

Söndagsskola

Söndagsskolan är Barnens egen gudstjänst.

I Domkyrkan firas Högmässa varje söndag kl 11.00. Barnen har en egen samling i Mathiassalen under första delen av Högmässan. Vi ses vid Bokbordet strax före 11 och går med i processionen.

Söndagsskolan är c:a 30 minuter lång och innehåller bibelberättelse, samtal, bön och skapande verksamhet. Barnen kan deltaga med eller utan vuxen. Ingen anmälan. Söndagsskola är det även på sommaren.

Söndagsskoleaffisch


Domkyrkans söndagsskola mer utförligt beskrivet:

Vi som ska vara med i söndagsskolan samlas i nedre delen av kyrkan före gudstjänsten. Du förälder tar hand om barnens ytterkläder. Skicka gärna med en kollektpeng för vi kommer att ta upp kollekt under vår gudstjänst. Vi går med i processionen och fortsätter sedan via norra sidan till Mattiassalen (ingång från sakristian, vån. 2). Man kan ansluta var man vill i processionen. Du förälder är förstås välkommen med upp i Mattiassalen. Du och ditt barn bestämmer själva hur länge du stannar. Vill du sedan komma tillbaka upp i Mattiassalen får du be en kyrkvärd eller vaktmästare om hjälp att öppna dörren till sakristian (portkod). Om barnet vill tillbaka ner i kyrkan följer en ledare självklart med. Barnen kommer tillbaka in i kyrkan under processionen under offertoriepsalmen, när kollekten bärs fram. Sedan kommer barnet/barnen tillbaka till dig där du sitter. Några av de större barnen brukar få hålla varsin ikon vid någon av nattvardsstationerna. Gå då gärna till ditt barn så ni kan ta nattvard tillsammans.

Välkomna!

Ledarna i Söndagsskolan
Kontakt: Eva Karlsson (församlingspedagog)
Telefon: 013-30 37 27
E-post: eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

Godly Play

Godly Play är en metod för kristen undervisning för barn. Tanken är att alla barn redan har en naturlig känsla av gudsnärvaro, och att metoden ger ett språk för att kunna att kommunicera och stärka sin andliga identitet.

Läs mer här om vad Godly Play är och hur det används i Söndagsskolan i Domkyrkoförsamlingen:

Godly play flyer

Godly play i fastan