Söndagsskola

Barnens egen gudstjänst under högmässan.

I Domkyrkan firas högmässa varje söndag 11.00. Barnen har en egen samling i Mathiassalen under första delen av Högmässan. Vi ses vid Bokbordet strax före 11.00 och går med i processionen.

Söndagsskolan är c:a 30 minuter lång och innehåller bibelberättelse, sång, samtal, bön och skapande verksamhet. Barnen kan deltaga med eller utan vuxen. Ingen anmälan. 

Söndagsskoleaffisch


Domkyrkans söndagsskola mer utförligt beskrivet:

Vi som ska vara med i söndagsskolan samlas i nedre delen av kyrkan före gudstjänsten. Du förälder tar hand om barnens ytterkläder. Skicka gärna med en kollektpeng för vi kommer att ta upp kollekt under vår gudstjänst. Vi går med i processionen och fortsätter sedan via norra sidan till Mathiassalen (ingång från sakristian, vån. 2). Man kan ansluta var man vill i processionen. Du förälder är förstås välkommen med upp i Mathiassalen. Du och ditt barn bestämmer själva hur länge du stannar. Vill du sedan komma tillbaka upp i Mathiassalen får du be en kyrkvärd eller vaktmästare om hjälp att öppna dörren till sakristian (portkod). Om barnet vill tillbaka ner i kyrkan följer en ledare självklart med. Barnen kommer tillbaka in i kyrkan under processionen under offertoriepsalmen, när kollekten bärs fram. Sedan kommer barnet/barnen tillbaka till dig där du sitter. Några av de större barnen brukar få hålla varsin ikon vid någon av nattvardsstationerna. Gå då gärna till ditt barn så ni kan ta nattvard tillsammans.

Välkomna!

Ledarna i Söndagsskolan

Kontakt: Eva Karlsson (församlingspedagog)
Telefon: 013-30 37 27
E-post: eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

Godly Play

Godly Play är en metod för kristen undervisning för barn. Tanken är att alla barn redan har en naturlig känsla av gudsnärvaro, och att metoden ger ett språk för att kunna att kommunicera och stärka sin andliga identitet. Godly play används i söndagsskolan.


NYFIKENHET, FANTASI OCH GLÄDJE
Godly Play är ett sätt att berätta bibliska berättelser som följer en given mall,
vilket gör att den är lätt att lära in och använda. Metoden har hämtat sin inspiration i Montessoripedagogiken. Det material som används i Godly Play skapar en miljö med målade figurer gjorda i naturmaterial, tyger och sand.

Godly Play vill stödja barnet i att hitta sammanhanget mellan sig själv, berättelsen
och materialet. Godly Play använder historien, lek, ritual och kreativitet för att stödja barnets upplevelser av Guds närvaro så att barnet kan växa i sitt andliga liv.

Inom Godly Play finns olika slags berättelser, liturgiska, heliga och historiska. Med hjälp av dessa berättelser lär sig barnet och ledaren om bibelns historiska händelser, om dop och nattvard, liknelser, samt om kyrkoårets fester och högtider.