Smågrupper

Här får du veta vad en smågrupp är.

Även om gudstjänsten med det efterföljande fikat är vital för den kristna gemenskapen tror vi att det även finns ett behov ännu mindre samlingar.

En smågrupp i Ansgarskyrkan är en liten grupp (max 12 pers) som träffas med någon form av regelbundenhet, en kristen profil, ett uttalat syfte, med minst en uttalad ledare/kontaktperson, och en koppling till Ansgarskyrkan.

Med detta som grund kan en smågrupp se ut på många olika sätt det kan t.ex. vara:

  • En hemgrupp. Man äter mat, läser Bibeln, samtalar och ber.

  • En grupp som har en bokcirkel. Man samtal om en bok och ber tillsammans.

  • En socialt inriktad grupp. Man ber tillsammans och engagerar sig i en läxhjälp som stadsmissionen anordnar.

  • En intressegrupp. Man spelar vollyboll och har en andakt i mitten av samlingen.

I Ansgarskyrkan finns flera smågrupper med lite varierande profiler. Det kan vara ett forum för dig att lära känna folk, växa i din tro eller pröva om den kristna tron håller att bygga ett liv på.

Om du vill gå med i en smågrupp eller veta mer ta gärna kontakt med:
John Aldvén, präst 013 - 30 38 83
john.aldven@svenskakyrkan.se