Slotts- & Domkyrkomuseet

Möt medeltiden i centrala Linköping

Välkommen till ett spännande medeltidsmuseum i Linköpings slott. Domkyrkans eget museum! Här berättas om biskopsgården som blev ett kungligt palats.
Slottet med anor från 1100-talet är landets äldsta profana byggnad som ännu är i bruk. Man får stiga in i Biskop Bengts torn från 1286 och se resultatet av arkeologernas arbete. I vår skattkammare visas ett stort antal av Domkyrkans unika textilier från sent 1300-tal och framåt, samt kyrkligt silver från främst stormaktstiden. 

Museet har årliga temautställningar och programverksamhet, vigslar och barnprogram.

Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum ligger i slottets norra flygel med ingång från inre borggården.

Telefon: 013-12 23 80
Läs mer här: www.lsdm.se