Skäl att vara medlem

Under drygt tusen år har kyrkan varit en del av Sverige, till och med innan det fanns ett land som hette så. Att du och andra är med i Svenska kyrkan är en förutsättning för att den ska fortsätta att finnas, både idag och i framtiden.

Medlemmarna bär kyrkan

Svenska kyrkan består av människor och människors engagemang. Som medlem i Svenska kyrkan är du med både i ett nära och ett globalt sammanhang, på hemmaplan och i en världsvid gemenskap. För att bära en vital och levande kyrka som befinner sig i spänningsfältet mellan nutid och tradition krävs medlemmar med engagemang och ansvarstagande.

Kyrkan på din ort

Största delen av din medlemsavgift går till din lokala församling. Där bidrar du till att vårda kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer. Kyrkorummet har en särskild plats i många människors hjärtan, en plats för eftertanke. Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka som präglas av tillit, livsmod och hopp. Kyrkan erbjuder det stilla rummet för egna tankar och platsen för livets stora högtider. 

Kyrkans vardagsarbete

Din avgift ska också räcka till kyrkans vardagsarbete med barn, ungdomar och äldre, till körer och soppkök. Kyrkan har verksamhet som betyder mycket för den enskilde vid olika tillfällen. Exempel på detta är Sjukhuskyrkan, familjerådgivning, jourhavande präster, mötesplatser och aktiviteter för ensamma och hemlösa. Präster erbjuder också gratis enskilda samtal under tystnadsplikt.

Livets stora högtider

Svenska kyrkan finns med i livets avgörande skeden. I kyrkan firas gudstjänster och livets stora högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Allt förbereds av präst, musiker och de berörda tillsammans. Vår tradition och erfarenhet har lärt oss mycket om vad som kan bära livet i både glädje och sorg.

Hela världen

Svenska kyrkan arbetar för en värld utan hunger, fattigdom och förtryck. En kyrka är aldrig till för sin egen skull. Tillsammans med andra kyrkor och biståndsorganisationer finns Svenska kyrkan i hela världen – för att hela världen. Genom kyrkans internationella arbete stöds snabba katastrofinsatser men också långsiktigt utvecklingsarbete och opinionsbildning.

Kyrkan utomlands

För många som bor eller vistas en tid utomlands kan Svenska kyrkan i utlandet bli en viktig mötesplats och en fast punkt i tillvaron. Kyrkan finns med som stöd för alla vid olyckor, kriser och katastrofer både utomlands och hemma i Sverige.

Öppen och lyhörd

Inom Svenska kyrkan finns många olika sätt att tolka och uttrycka sin tro. Kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till henne. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem – Svenska kyrkan vill vara öppen för alla.
Svenska kyrkan vill vara en lyhörd kyrka som vågar vara ärlig kring trons villkor i samtiden. Kyrkan uppmuntrar till kritiskt tänkande och debatt och arbetar aktivt med att tolka det kristna budskapet i varje tid. Kyrkan uppmuntrar till religionsdialog och öppenhet inför andra kulturer och trosyttringar.

Kyrkans tro

Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast låter oss ana vem Gud är, Jesus Kristus. Den tidiga kyrkans första bekännelse var att Jesus är Herre. Tron på Jesus är densamma idag, både i Svenska kyrkan och i andra kristna samfund. Svenska kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och budskapet om honom. En kristen försöker leva ett ansvarsfullt liv med Jesus som föredöme. Du som vill leva ditt liv i en tillit till Jesus Kristus kan känna dig hemma i Svenska kyrkan.

Demokratisk folkkyrka

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människor engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att ta ansvar för sin tro.