Foto: Elke Ridderstad

Samtalsgrupp om sorg

För dig som har förlorat en närstående

För dig som mist din livskamrat finns möjlighet att delta i en samtalsgrupp om sorg. Välkommen med anmälan och frågor till Cecilia Öberg.

Här kan du läsa mer om sorgegrupper i Linköpings domkyrkopastorat

Samtalsgrupper om sorg

I en samtalsgrupp träffas sörjande för att dela tankar och erfarenheter med andra som går igenom något liknande.