Samtal

Behöver du någon att prata med? Visste du att det finns flera att samtala med i Tannefors?

Samtalen kan handla om allt i livet: oro, stress, sorg, andlighet, tro, hopp, kärlek och relationer. Att få prata med någon kan vara värdefullt särskilt vid förändringar i livet eller vid en kris. Svenska kyrkan har lång erfarenhet att möta människor i livets alla skeden.

Präster och diakoner har förutom sina grundutbildningar från universitet/högskola också vidareutbildningar i samtalsstöd, kris och sorgebearbetning, samt själavård utifrån en helhetssyn på människan. Vi vill värna om möjligheten att kunna tala om tro, livsåskådning och existentiella frågor utan krav på religionstillhörighet eller trosuppfattning.
Under kyrkans öppettider finns det alltid en personal tillgänglig. Ofta även för samtal i mer enskildhet. Det krävs inget medlemsskap i Svenska kyrkan för att gå i samtal utan vi finns tillgängliga för våra medmänniskor. Ett samtal kan innhålla många olika saker och behöver inte handla om din relation till Gud. För att få själavåradande samtal behöver du bestämma tid och plats med någon i vår personalgrupp. Samtalen är kostnadsfria. Inga journaler förs. Tystnadsplikt av olika grad gäller. 

Nedan hittar du kontaktuppgifter till de som finns tillgängliga för bokade samtal.