Samarbetsråd

Församlingsrådet + ombud från EFS-föreningen

Samarbetsrådet (SAR) är sammansatt av församlingsrådet och lika många ledmoter utsedda av EFS-föreningen. Utöver dessa är kyrkoherden ledamot i samarbetsrådet. Församlingsherden är kyrkoherdens ersättare. Följande har valts in i SAR under mandatperioden 2022-2023: 

Församlingsrådet:

Dan Hammarsten (Ordförande samt ordförande SAR)

Simon Blomstrand (Vice Ordförande)

Mia Berggren (Ledamot)

Lars-Erik Lindström (Ledamot)

Urban Sandberg (Ersättare)

Kicki Åkerlind (Ersättare)

EFS:

Hans Kariis (EFS representant samt Vice ordförande SAR)

Mia Pettersson (EFS representant)

Per Henriksson (EFS representant)

Johan Kihlberg (EFS representant)