Foto: Amanda Brown

Pride i S:t Lars

S:t Lars arbetar för att alla ska känna sig välkomna i kyrkan. Ett sätt är att samarbeta med Linköping Pride och utbilda personalen i Regnbågsnyckeln.

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro. 

Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor, en historia av att ha diskriminerat hbtqi-personer. Det måste vi göra upp med. Vår tro lär oss att inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Istället måste vi mötas med respekt, och lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek. När det gäller frågor om människors lika värde vill Svenska kyrkan vara en profetisk röst som står upp för att vi människor ska visa varandra respekt och godhet.

Citat från Biskop Martin Modeus

Biskop Martin Modeus har svarat på en debattartikel i tidningen Dagen i april 2015 om praktiserande homosexualitet och bibelns syn på detta. 

”Bibeln är en samling vittnesbörd om Gud, som ständigt talar till oss om kärlek om vi är beredda att lyssna, men för att förstå Bibelns budskap måste vi utgå från en helhetsuppfattning av kärleksbudskapet. Vi kan inte rycka enstaka bibelord ut deras sammanhang. Vi kan inte säga att å sida si-och-så är det si-och-så om det inte rimmar med helhetsvisionen som är en kärleksvision. Utifrån en allt djupare förståelse av denna vision har den kristna telologin genom historien kontinuerligt reviderat våra bilder av vad det är att vara kristen och människa. Teologi är ingen död disciplin, Guds ord är inte dött, och den djupare förståelse av vad det är att vara människa i samklang med skaplese och Gud. 

Kristen tro motarbetar inte kärek. Det vore att motarbeta själva kärnan i det vi tror på. Istället motiverar den oss att tänka inkluderande om mänsklig kärlek. Gud är inte bunden till våra socialt nedärvda mönster.”

 

Kärleksbudskapet är tydligt i bibeln.

Bibeln säger inte mycket om homosexualitet i den bemärkelsen som homosexualitet förekommer i vårt samhälle – ordet “homosexualitet” förekommer inte ens i Bibel 2000. Ordet homosexualitet fanns inte på biblisk tid.

Finns det homosexuella par i Bibeln? Man kan hitta bibelställen som visar på hbtq-personer – men de är inte entydiga. Ändå kan vi hitta nycklar i dem, som handlar just om att bemöta varandra med kärleksfull omtanke istället för fördömanden.

David och Jonatan, Rut och Noomi, Josef och hans färgglada dräkt – kanske finns det hbtq-personer i dessa texter? Oavsett om vi tänker så eller inte kan vi lära oss något om hur vi ska behandla varandra. 

Det som Bibeln visar oss klart och tydligt är kärleksbudskapet. Det syns på många ställen i Bibeln, så mycket att vi tror att vi ska läsa hela Bibeln i ljuset från kärleksbudskapet. Då faller resten på sin plats. 

S:t Lars HBTQI-arbete

Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade. Det bestämdes på Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) år 2013. 

Foto: Amanda Brown

Det gör S:t Lars församling genom att utbilda personal och förtroendevalda med hjälp av Regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att
förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Processmodell Regnbågsnyckeln är utarbetad av Katarina Hedqvist (Växjö stift), Frida Ohlsson Sandahl (Sensus Studieförbund) och Erik Gyll (Riksförbundet EKHO) och ägs av Sensus Studieförbund och Riksförbundet EKHO.

På mässan i första advent 2021 tog S:t Lars församling emot regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln hänger idag i S:t Lars kyrka som ett tecken på att kyrkan är öppen för alla. Har du frågor om arbetet med regnbågsnyckeln är du välkommen in i kyrkan för att tala med någon av kyrkans medarbetare. 

Foto: Erik Gyll

Pride

Alla ska känna sig välkomna i kyrkan. Läs mer om hur vi arbetar mer hbtq+ här.