Pingsten – Ande och liv

Pingsten är doldisen bland våra stora helger. Upptäck mer om pingstens symboler och berättelser.

Pingsten är den heliga Andens högtid. En högtid där vi blir påminda om att Gud finns både mitt ibland oss och inom oss. Den heliga anden är Guds osynliga närvaro.

Innan Jesus lämnde jorden på Kristi himmelsfärdsdag berättade han för lärjungarna att de inte skulle bli övergivna. Jesus förklarade att vi människor skulle få en hjälpare, en sanningens ande som ska vara hos oss för alltid. Tio dagar efter Kristi himmelsfärds dag firar vi pingst. Då firar vi att Gud låter sin ande, hjälparen, vara hos oss.

Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet.

Aposteln Paulus

Den heliga Anden är Gud

Ordet ande betyder både vind och andedräkt. Enligt den ena av skapelseberättelserna i Bibelns gamla testamente (1 Moseboken 2:7), blåste Gud in liv genom människans näsborrar, så att hon blev en levande varelse.

Kristna uppfattar att Gud är treenig och kan beskrivas på tre olika sätt, som Fadern – skaparen, Guds son – Jesus som levde som människa, den heliga Anden – som finns överallt, precis som vinden. Så när vi samtalar med Gud eller lyssnar till våra innersta tankar, kan våra tankar spegla Guds tankar

Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay

Anden finns i våra liv

Den heliga Anden kallas för livets ande, och det är ingen tillfällighet. Ord som andedräkt och att andas påminner om livets grund. Gud är både lika osynlig och lika verklig som vår andedräkt. Anden jämförs ibland med en vind. Vi kan se hur träd böjer sig för vinden men vi ser inte själva vinden. På samma sätt är det med anden. Vi ser inte anden, men vi kan se verkningarna av anden i våra liv.

Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Aposteln Paulus

När aposteln Paulus skriver till de kristna i Rom beskriver han Guds hjälp och kärlek väldigt starkt: Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
(Romarbrevet 8:38-39)

 

Andens lilla duva

När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom.” Duvan är en bild för den helige Ande och nämns på ett flertal ställen i Bibeln. Duvan finns ofta som symbol i våra kyrkor, inte minst vid dopfuntar och predikstolar. Bilden är från dopfunten i Landeryds kyrka. 

Duva på dopfunten i Landeryds kyrka

Kyrkans födelsedag

Pingsten räknas ofta som kyrkans födelsedag, eftersom det var då som Jesu lärjungar började att organisera en församling och missionera. Ordet pingst kommer från grekiskan och betyder femtionde och syftar helt enkelt på att pingsten infaller 50 dagar efter påsk.