Foto: Tuva Fredin

Pilgrimsvandringar

Vill du diskutera och fundera över djupare frågor tillsammans i en gemenskap?

Pilgrimsvandring längs Stångån

Tis 09.00 från och med 30 januari
Vandringen börjar i S:t Lars kyrka med en morgonbön sedan vandrar vi tillsammans med en paus i mitten, tag gärna med eget fika. Varje vandring har ett tema att dela och samtala utifrån. Vandringen går i ett lugnt tempo där alla ska ha möjlighet att följa med och sträckan är runt 4 km.