Foto: Tuva Fredin

Pilgrimsvandringar

Vill du diskutera och fundera över djupare frågor tillsammans i en gemenskap?

Pilgrimsvandring längs Stångån

Jämna tisdagar 09.00 med start 24 januari.
Vandringen börjar i S:t Lars kyrka med en morgonbön sedan vandrar vi tillsammans med en paus i mitten, tag gärna med eget fika. Varje vandring har ett tema att dela och samtala utifrån. Vandringen går i ett lugnt tempo där alla ska ha möjlighet att följa med och sträckan är runt 4 km.

Cecilia Öberg 013-30 37 52
cecilia.oberg@svenskakyrkan.se

Dagsvandring - Skönnareboleden

24 september– Cirka 10 km.

För mer information:
emmie.davidsson@svenskakyrkan.se
anna.offelin@svenskakyrkan.se