Foto: Tuva Fredin

Pilgrimsvandringar

Vill du diskutera och fundera över djupare frågor tillsammans i en gemenskap?

Pilgrimsvandring längs Stångån

Tisdagar 09.00 med start den 7 september och fram till och med den 14 december. 
Vandringen börjar i S:t Lars kyrka med en morgonbön sedan vandrar vi tillsammans med en paus i mitten, tag gärna med eget fika. Varje vandring har ett tema att dela och samtala utifrån. Vandringen går i ett lugnt tempo där alla ska ha möjlighet att följa med och sträckan är runt 4 km.

Vid frågor kontakta
Cecilia Öberg eller Zacharias Järphed Lindberg

Cecilia Öberg

Cecilia Öberg

Linköpings domkyrkopastorat

Präst, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Zacharias Järphed Lindberg

Zacharias Järphed Lindberg

Linköpings domkyrkopastorat

Vikarierande församlingspedagog, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling