Orgelklubb

Orgelklubb är ett tillfälle för eleven att få träffa andra som också spelar orgel. Det kan handla om att spela för varandra eller att spela spel eller lyssna på en kort föreläsning om en tonsättare - och förstås att ibland äta pizza eller fika tillsammans!

 Orgelklubbsteman:

·         Improvisation

·         Gemensam lektion = Uppspel

·         Mental träning, dela tankar

·         Muic Mind Games

·         Registrering

·         Generalbas/Ackompanjemang

·         Utflykt orgel

·         Gästföreläsare/lärare

·         Psalmspel

·         Tonsättare/Epok

·         Do-orgeln

·         Rytmik

Så några korta utdrag som exempel vad man skulle kunna göra med grupp, i olika åldrar:

1) Rytmer – klappa rytmer från lapparna, en tas bort, fortsätt klappa tills ingen kvar 

2) Pussel – lappar med delar från ett stycke, första har en G-klav – vilken låt? Teamwork 

1 Rytmer

3) Orgelstafett – alla ställer sig på kö, man spelar två/tre i taget, får aldrig bli tyst

4) Improvisera - välj en ackordsföljd, tex C – Am – Dm- G, gör ett ostinato av det, en eller flera elever improviserar sen till det, med händer eller andra hjälpmedel som tex en svamp eller som på bilden en gosedjursfågel. 

5) Spela tillsammans – ex lär ut en melodi till flera som sitter på pallen, alla spelar den, en spelar vänster hand och en pedal, sedan blir tre personer två, till sist en kvar som spelar allt.

6) Fadderundervisning - låt en äldre elev lära en eller flera yngre något. Kan vara ett stycke som hen spelat eller bara enklare nivå, en psalm osv. Får spela och visa och lära ut.

Dessa aktiviteter kan passa lika bra för barn och unga som spelar orgel som för ett kyrkoråd som har ett möte eller ett kollegialt möte med undervisande lärare.

Orgelstafetten har jag fått från Robert Öhman (ansvarig för kyrkomusikerutbildningarna vid Oskarshamns folkhögskola), de andra aktiviteterna minns jag inte om jag sett eller hittat på. Tänker att vi kan vara generösa med varandra och dela med oss av det som fungerar bra!

2 Pussel
4 Improvisation