Låt länets orglar ljuda

Det är inte bara våra kyrkor som är ett värdefullt kulturarv. I många kyrkor finns också orglar som i sig själv är värda att uppmärksamma - det gäller inte minst de som byggts av östgötska orgelbyggare. Sven Olov Linge uppmanar oss att se och lyssna på dessa klenoder.

En minnesplats med ett äreminne över Östgötaorgelbyggeriet i Linköping 1740–1820 invigdes i november 2017 i nya Paradisparken i Vallastaden. Skylten berättar om Linköpingstraditionen och de berömda orgelbyggmästarna Jonas Wistenius och Pehr Schiörlin och deras bevarade verk.

”Linköping – ekarnas stad” är en för alla besökare synlig plats i parken som talar om ett ärorikt kulturminne. Där kan man stanna till, läsa och begrunda det kvalitetsmässiga och konstfärdiga hantverk som utövades i östgötska och småländska bygder och som finns kvar tack vare att Sverige förskonats från krig och därför fortfarande är synligt i ett stort antal kyrkor.

Besök och lyssna vid tillfälle på orglarna i Gammalkil, Nykils, Slaka och Ulrika kyrkor men även Vikingstads och Åtvids pastorat. Där finns klassiska Wistenius- och Schiörlinorglar, liksom också i Åkerbo pastorat med Skrukeby, Östra Harg och Vårdsberg.

Men det är ett skört och utsatt kulturarv. Bara i Linköpings stift har har flera kyrkor härjats av eld – Östra Ed, Vist, Jonsberg och Älvestad, där Wisteniusorglar gått förlorade. Vi har alla hört om hur Notre Dame i Paris eldhärjades i påskhelgen. Lyckligtvis skonades de två västtornen och den stora Cavaillé-Coll-orgeln, en av Frankrikes mest berömda. Detta satte fokus på många inspelningar som gjorts på detta orgelverk. Både i radio och tv hörde vi titulärorganisten Olivier Latry spela.

I massmedia vädjades om att vi i Sverige, även i vårt stift, bör vårda, försäkra och uppmärksamma de historiska orglarna, detta klingande kulturarv som förmedlar den ädlaste orgelklang som skapats – 1700-talets.

Jag hoppas att våra förnämliga, historiska orglar får komma till användning och bli lyssnade på även i framtiden.

Sven O Linge
kantor, organolog