Digitalt bibelsamtal

Torsdagar 19.00

Under december startade vi något helt nytt: ett digitalt bibelsamtal utifrån Andra Korinthierbrevet. Detta brev skrivet av Paulus till en församling i Grekland för snart 2000 år sedan har mycket att säga till oss idag. Genom dessa texter kommer man in på ämnen som, lidande, tröst, Guds härlighet, och att vara ett ljus för andra.

Denna samtalsserie kommer fortsätta i någon utsträckning under våren. Mer info kommer.

För anmälan och frågor: ta kontakt med John Aldvén:
john.aldven@svenskakyrkan.se
013 30 38 83