Meny

Martin Luther - vem var det?

Svenska kyrkan är en luthersk kyrka, men vem var Martin Luther egentligen? Här har vi samlat lite Luther-fakta.

Martin Luther och reformationen

Martin Luther var en munk som levde i Sachsen i nuvarande Tyskland på 1500-talet. Han var kritisk till en del av det som kyrkan stod för, till exempel att man kunde köpa sig fri från straff för sina onda handlingar. Martin Luther ville inte splittra den västerländska kyrkan, men det blev följden av hans kritik. Han inledde reformationen och de som följde honom bildade protestantiska kyrkor.

95 teser spikade Luther upp på kyrkporten i Wittenberg. Porten till slottskyrkan i Wittenberg användes som universitetets anslagstavla. Enligt traditionen skedde detta den 31 oktober 1517. Hans 95 teser ledde till stora förändringar inom både kyrkan och politiken.

Ordet reformation är dubbeltydigt. Dels handlar det om att återge något sin ursprungliga form, dels om att omforma. Martin Luther sökte sig till källorna för att förändra kyrkan, så att människor skulle få bättre hjälp att upptäcka evangeliet: Du är sedd, älskad och förlåten av Gud!

Lilla katekesen av Martin Luther är en unik sammanfattning av den kristna tron som har använts i snart 500 år. Martin Luther skrev sin Lilla katekes när han såg att det behövdes en liten, grundläggande lärobok i de viktigaste kristna frågorna. Den fick bli ett svar på den okunskap som han såg när han var ute och reste på landsbygden i Tyskland. Den är uppbyggd i fem delar: Tio Guds bud, Trosbekännelsen, Herrens bön, Dop och bikt och Nattvard. Den publicerades i Tyskland 1529 och kom på svenska i mitten av 1500-talet. Katekesen har betytt mycket för hur vi ser på den kristna tron och för vårt lutherska arv – den användes i skolorna som kristendomsundervisning och var en obligatorisk del av konfirmandundervisningen fram till 1960-talet. Du hittar den längst bak i de flesta psalmböcker och den laddas ner på: svenskakyrkan.se/lilla-katekesen

Protestanter är ett ord som inte används så ofta idag. Martin Luther protesterade mot en del av läran i den katolska kyrkan. Luther följdes av fler teologer som också protesterade. De som lämnade den katolska kyrkan kallades för protestanter och det bildades protestantiska kyrkor. De kyrkor som följde Martin Luthers teologi kallas för evangeliskt lutherska, och deras medlemmar är lutheraner.

Lutherrosen

En kristen människas frihet, så som den framställs av Martin Luther, kan sammanfattas med hjälp av Lutherrosen som utformades enligt Luthers egna anvisningar.

I centrum står det svarta korset, symbolen för den korsfäste Jesus som tog på sig straffet för våra synder och besegrade döden och ondskan å våra vägnar genom sin uppståndelse.

Det röda hjärtats tro riktar sig mot Jesus. Genom tron gör Jesus det röda hjärtats kärlek levande, något som bland annat visar sig i kärleksfull omsorg om medmänniskor.

De vita rosenbladen bär änglarnas färg och står för den glädje, tröst och frid som tron ger oss. Friden känns inte alltid men den finns där också när livet är svårt och när det är besvärligt att älska andra människor.

Rosens blå bakgrundsfärg påminner om att trons liv är början på den himmelska glädjen, den salighet som varar i evighet och som den gyllene ring som omger Lutherrosen får symbolisera.

Luther på axeln

Uttrycket ”Luther på axeln” kommer inte från Martin Luther. Det är ett typiskt svenskt uttryck, som använts av opinionsbildare sedan 1980-talet, med innebörden att Luther sitter på din axel och förmanar dig. Om du inte gör rätt för dig kommer du att drabbas av Guds eller någon annan övermakts eviga förbannelse. För Luther var nåden ett centralt begrepp och han framhöll att Gud inte ställer några krav på motprestationer. Kärleken är villkorslös. I andra länder ses Luther oftare som en upprorsman som ville göra människor fria, snarare än att belasta. Luther är inte svenskt ”lagom”. Han kunde vara sprudlande glad, men också grubblande och djupt bedrövad.

Bild: Emanuel Eriksson