Foto: Royne Mercurio

Man får så mycket tillbaka

Man får möta människor och var behövd på ett annat sätt än på jobbet. Man ger lite av sig själv och får mycket tillbaka av andra.

Jag var scoutledare i många år när jag var yngre. Det var jättekul att få lära ut saker och möta människor. Jag kommer särskilt ihåg när mötet gav någonting för någon annan. Jag var med som konfirmandledare på en del resor och då var det en av mina scouter som blivit konfirmand och kom fram och ropade hej och bara lyste av glädje. Sånt känns bra.

När jag flyttade till Linköping så blev scoutengagemanget tillfället då man träffade andra än bara studenter. I kyrkan var jag under ganska många år mest gudstjänstbesökare, men så fick jag frågan om jag var intresserad av att vara med i församlingsrådet. 

Församlingsrådet handlar om vad vi vill i församlingen. Jag tänker att det är mycket att vara ögon och öron där man finns i församlingen. Samla ihop det som händer, fundera över det och fatta bra beslut så att hela församlingen kan växa. Det är ofta samtalet som är det viktiga.

När man tackat ja till ett sånt förtroendeuppdrag säger man någonstans att man vill ta ett lite större ansvar och då får man vara beredd att hjälpa till att göra det som behövs för att det ska bli verklighet.

Sen gäller det att hitta en bra balans så att det hela tiden känns kul. Man får möta människor och var behövd på ett annat sätt än på jobbet. Man ger lite av sig själv och får mycket tillbaka av andra.

Per

En ledare står och pratar framför en grupp ungdomar.

Alla behövs!

Man trivs där man behövs! Att vara ideell leder ofta till både gemenskap och glädje. Vill du engagera dig? Kanske har du en egen idé om vad du skulle vilja göra eller så finns det viktiga uppgifter att gå in i.  

Någon knådar en deg i en bunke.

Engagera dig!

Vill du vara med och engagera dig ideellt i kyrkan? Här finns kontaktuppgifter till din församling!