Foto: Royne Mercurio

Man blir hemma här

Jag har ett särskilt hjärta för barnen. Det är barnen vi lär oss av. Det är så många olika åldrar här i kyrkan och man umgås över generationsgränser. Mötet med människor från olika länder ger jättemycket.

Jag har varit kyrkvärd i 30 år i år. Förstår du det? Och redan innan dess så hade jag söndagsskola. Jag vet precis var jag stod när jag fick frågan om jag ville bli kyrkvärd. Det var stort. Som kyrkvärd vill jag läsa texterna så att församlingen hör, förstår och får med sig någonting hem.

Att vara frivillig i den här kyrkan är inget konstigt. Vi är en tillsammans-kyrka. Vi gör allt tillsammans. Antingen ser man vad som behövs eller så kommer någon och frågar om man kan hjälpa till. Vi tar ett eget ansvar som frivilliga. 

Jag är engagerad i kyrkvärdskapet, barnverksamheten och församlingsrådet, och så hissar jag flaggan. Jag glömde flaggan i söndags, men sen kom jag på det efter halva dagen.

Jag har ett särskilt hjärta för barnen. Det är barnen vi lär oss av. Det är så många olika åldrar här i kyrkan och man umgås över generationsgränser. Mötet med människor från olika länder ger jättemycket. Jag kan inte nog poängtera hur roligt det är. Vi känner varandra här i kyrkan och kommer det någon ny så är det alltid någon som välkomnar den in i gemenskapen. Man blir inte inputtad, men alltid tillfrågad.

Vio

En ledare står och pratar framför en grupp ungdomar.

Alla behövs!

Man trivs där man behövs! Att vara ideell leder ofta till både gemenskap och glädje. Vill du engagera dig? Kanske har du en egen idé om vad du skulle vilja göra eller så finns det viktiga uppgifter att gå in i.  

Någon knådar en deg i en bunke.

Engagera dig!

Vill du vara med och engagera dig ideellt i kyrkan? Här finns kontaktuppgifter till din församling!