Konstutsmyckning av Berga och Vidingsjö kyrkor

I Berga församling finns ett gåvokonto där intäkterna går till konstutsmyckning av kyrkorummet. Vi tar gärna emot bidrag till detta konto. Läs mer här!

Du kan hjälpa till genom att sätta in pengar till Linköpings domkyrkopastorats bankgiro 730-6814.

Märk din inbetalning med ”Berga kyrkas konstutsmyckning” alt. ”Vidingsjö kyrkas konstutsmyckning”.