Konsertdatum

Här hittar du samtliga konsertdatum för Bachs samlade verk

Här hittar du vilka som spelar vad på vilken konsert

2021

1. Sön 18 april 18.00 3 i påsktiden

2. Sön 23 maj 18.00 Pingstdagen 

3. Sön 13 juni 18.00 2 efter trefaldighet 

4. Tors 16 sept 19.00 Orgeldagar

5. Fre 17 sept 17.00 Orgeldagar          

6. Lör 18 sept 12.00 Orgeldagar         

7. Sön 19 sept 11.00 16 efter trefaldighet

8. Sön 10 okt 18.00 Tacksägelsedagen 

9. Sön 21 nov 18.00 Domssöndagen 

10. Sön 5 dec 18.00 2 i advent  

2022

11. Tors 6 jan 18.00 Trettondag jul

12. Sön 6 feb 18.00 Kyndelsmässodagen 

13. Sön 20 mars 18.00 3 i fastan  

14. Mån18 apr 18.00 Annandag påsk 

15. Sön 22 maj 18.00 Bönsöndagen 

16. Sön 12 jun 18.00 Heliga trefaldighets dag 

17. Sön 11 sept 18.00 13 efter trefaldighet

18. Fre 7 okt 17.00 Orgeldagar

19. Lör 8 okt 12.00 Orgeldagar

20. Sön 9 okt 11.00 Tacksägelsedagen 

21. Sön 13 nov 18.00 Söndag före domssöndagen 

22. Sön 11 dec 18.00 3 i advent 

2023

23. 6 jan 18.00 Trettondag jul

24. Sön 19 feb 18.00 Fastlagssöndagen 

25. Sön 19 mars 18.00 Midfastosöndagen 

26. Sön 23 apr 18.00 3 i påsktiden