Klart jag är med!

Det finns massor av anledningar att vara med i Svenska kyrkan. På den här sidan berättar vi mer om vad det innebär att tillhöra kyrkan. Vi presenterar också lite av vår verksamhet och berättar om hur du som ännu inte är medlem kan bli det. Kyrkan är vi - tillsammans!

För Öppet hus och gemenskap

På Öppet hus känner vi oss alltid välkomna, även om barnen har mycket energi. Gemenskapen med de andra föräldrarna och barnen är fantastisk. / Annika, Teodor och Wilhelm

För fika, tro och gemenskap!

För mig är fikat i kyrkan viktigt. I fikapratet växer både min tro och gemenskapen med andra. / Simon Wiebe

För kören och gemenskapen

För mig betyder kören väldigt mycket. Jag har fått väldigt många kompisar genom kören och det är en plats där man verkligen kan utvecklas. Jag tycker om gemenskapen som finns inom kyrkan och att man så ofta har små konserter eller sjunger på mässor. / Therese Letalick

För att jag trivs

Jag får glädje, gemenskap, värme, nya människor, upplevelser och utmaningar. / Torbjörn Boström

För att jag får hjälpa till

Jag hjälper Catharina i Domkyrkan med att dela ut psalmböcker. Och sen är jag med i Solskensgruppen i Tomaskyrkan. Där trivs jag. / Charlie

För språkcafé och gudstjänster

Jag är kyrkvärd i Berga kyrka. Vid kyrkkaffet fikar jag med många nyanlända och pratar om hur Sverige fungerar och hur man integrerar sig i samhället. Kyrkan är en viktig plats för integration och gemenskap. / Moshe Dawod

För tro, gemenskap och allas lika värde

Jag är med i Svenska kyrkan för att jag tror på Gud och vill vara en del av gemenskapen. Jag är stolt över att tillhöra ett sammanhang där alla människor är välkomna och alla är lika mycket värda. / Eva Fremred