Jesus ansikte genom historien

Om du blev ombedd att beskriva Jesus utseende, hur skulle du säga att han såg ut?

Kanske börjar du tänka på en ljushyad man med skägg och långt hår runt 30-40 år gammal? Om du istället skulle beskriva en man från mellanöstern så är det troligtvis andra utseendeattribut du föreställer dig. Detta trots att Jesus är just en man från mellanöstern. Varför är det så och var kommer det utseende vi förknippar med Jesus ifrån?

Under det första århundradet efter Jesus död grundades kristendomen som en kult sprungen ur judismen. Under religionens första år förföljdes utövarna och tillhörighet kunde innebära döden, som exempelvis biskop Ignatius som kastades till lejonen i Kolosseum. De kristna träffades och utövade sin tro i det dolda, vilket måste ha gjort det svårt att skapa hållbara avbildningar av Jesus. Det dröjde nämligen nästan 200 år efter korsfästningen innan Jesus avbildas på ett sätt som har bevarats till vår moderna tid.

Runt år 230 hittar vi en av de äldsta avbildningarna vi känner till av Jesus, vilken kan ses i övre vänstra hörnet på nästa sida. Målningen kommer från Syrien och avbildar Jesus som en ung, auktoritär man, klädd som en välbärgad grekisk-romersk filosof med kort hår och utan skägg. En tolkning som är ganska långt ifrån den bild vi har idag och troligtvis ganska långt ifrån hur Jesus antagligen såg ut.

Det finns flera teorier om varför vi inte har hittat tidigare avbildningar av Jesus. Ett av tio Guds bud lyder ”Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden.” (2 Moseboken 20:4). Olika översättningar formulerar dock budordet på olika sätt. På originalspråket hebreiska kan meningen läsas som att det är avbildningar att dyrka/helga som menas, inte avbildningar i sig. Eftersom vi kan hitta flera avbildningar efter år 200 och framåt verkar budet tolkats som ett förbud mot avgudabilder av andra gudar.

Hur Jesus avbildas fortsätter att variera och det tar lång tid innan vissa drag och egenskaper blir så pass återkommande att vi med säkerhet kan säga att en avbildning är av just Jesus. Kort hår och skägglös eller långt hår och skägg? Gloria eller inte gloria? Magikerstav eller inte? En teori till att han ofta avbildas med långt hår och skägg, det utseende vi oftast ser idag, är kopplingarna till romerska avbildningar av filosofer och gudarna Zeus och Jupiter (kungarna över gudarna i grekiska respektive romerska tron). Deras långa hår och skägg var symboler för deras roll som ledare, attribut som även Jesus hade. Det finns dock fortfarande inget självklart utseende på Jesus. Än idag väljer många konstnärer att skapa avbildningar utifrån sin egen kultur. ■

Text: Axel Arkstål (Ur Liv & Längtan Nr 3 2019)