Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Internationellt arbete

Här kan du läsa om det internationella arbetet i S:t Lars församling

Internationellt arbete i St Lars församling

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har ett uppdrag att arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. Det internationella perspektivet får genomsyra alla vardagsverksamheter och gudstjänstlivet i församlingen.

Den internationella gruppen samordnar och genomför aktiviteter och information kring internationellt arbete. Det handlar  bl. a. om insamlingar under året, Fairtrade  och miljö, delaktighet i Kyrkornas och Linköpings kommuns Globala vecka.

Linköpings stift inbjuder till internationella inspirationsdagar vår och höst. ”Världens fest” anordnas vart annat år för hela Svenska kyrkan.

Är du intresserad av kyrkans internationella arbete, numera act Svenska kyrkan

Hör av dig till Cecilia Öberg 013 303752
karin.thoren@svenskakyrkan.se

Så får du möjlighet att lära dig mer, träffa likasinnade samt göra en insats för vår värld.

Fairtrade challenge

Vad är Fairtrade challenge?

Fairtrade challenge är ett enkelt sätt att engagera sig för allas rätt till ett drägligt liv. Runt om i hela världen deltar miljontals mäniskor genom att enbart servera fairtade fika, 2017 deltog över 2 miljoner. Det går ut på att uppmärksamma producenter och organisationer som är fairtrade certifierade. 

Varför är Svenska kyrkan med?

I Svenska kyrkan är det en självklarhet att alla är lika värda och förtjänar att ha en god livskvalitet. Svenska kyrkan Linköping är en del av fairtrade genom att vara certiferade som Kyrka för Fairtrade.

Vad gör S:t Lars församling under Fairtrade challenge?

S:t Lars försöker att alltid servera fairtade fika.