Internationella Gruppen

Här kan du läsa om det internationella arbetet i Tannefors församling

ACT I Tannefors församling

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har ett uppdrag att arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. Tannefors församling stöttar projektet Mentormammor i Etiopien, Sydafrika och Eswatini. Vi vill att deras arbete och det internationella perspektivet får genomsyra alla vardagsverksamheter och gudstjänstlivet i församlingen. Klicka på länken för att läsa mer om projektet.

 

Den internationella gruppen samordnar och genomför aktiviteter och information kring internationellt arbete. Det handlar bl. a. om insamlingar under året, Fairtrade och miljö, delaktighet i Kyrkornas och Linköpings kommuns Globala vecka.

Är du intresserad av kyrkans internationella arbete: Act Svenska kyrkan?

Hör av dig till Alexandra Moraitis, så får du möjlighet att lära dig mer, träffa likasinnade samt göra en insats för vår värld.

 

Fairtrade
Vad är Fairtrade?


Fairtrade är en certifiering med syfte att minska fattigdomen och stärka människors inflytande och handlingskraft. Det gör vi genom att verka för en hållbar världshandel baserad på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön.

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. Som en del i denna globala organisation arbetar vi efter vår internationella uppförandekod. Vårt uppdrag handlar om att sprida information, skapa engagemang och öka utbud av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter i Sverige.

Det här arbetar fairtrade Sverige med


  • Vi påverkar detaljhandel, återförsäljare och grossister så att de marknadsför, produktutvecklar och utökar sitt sortiment av Fairtrade-märkta varor. 
  • Vi driver policyarbete och sprider information till konsumenter och beslutsfattare för att öka kännedom, kunskap och engagemang för Fairtrade.
  • Vi diplomerar Fairtrade City och Fairtrade Region, diplomeringar för kommuner och regioner som verkar för en mer hållbar konsumtion i linje med hållbarhetsmålen i Agenda 2030.


Varför är Svenska kyrkan med?


Som medlem i föreningen för Fairtrade i Sverige och delägare i Fairtrade AB bidrar Svenska kyrkan till en ökad efterfråga på certifierade varor. Det sker dels genom satsningar gentemot konsumenter, dels genom att kyrkor kan Fairtrade-diplomera sig och bidra till ökad efterfrågan i församlingen och närsamhället.

Ett ytterligare prispåslag för ekocertifierade produkter bidrar till att många kooperativ ställer om till ekologisk produktion. Drygt hälften av producentorganisationerna inom Fairtrade-systemet är idag dubbelcertifierade, det vill säga både enligt Fairtrades och ekologiska kriterier.

2019 var Svenska kyrkan, genom Fairtrade Sverige, med och startade Ethical Trading Initiative för schyssta villkor i världshandeln.

Svenska kyrkan Linköping är en del av fairtrade genom att vara certiferade som Kyrka för Fairtrade.

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är namnet på biståndsverksamheten inom Svenska kyrkan där det bedrivs utvecklingsarbete, utövas påverkan i internationella rättvisefrågor och utförs katastrofinsatser genom partners.