Hur stor är domkyrkan?

Linköpings domkyrka är 110 meter lång och tornet är 107 meter högt. Linköpings domkyrka är en av nordens största kyrkor tillsammans med Uppsala domkyrka och Nidarosdômen i Trondheim. Uppsala domkyrkas torn är 118,7 meter högt och lång. Max antal personer Linköping 1500 st, 2200 st Uppsala (ingen uppgift för Nidarosdômen).