Heliga danser

Cirkeldans och rörelse i livets skiftningar.

Principen med heliga danser bygger på danserna man dansade ute i byarna förr i tiden. Det är ingen uppvisningsdans utan en gemensam dans där det viktiga är att alla kan vara med.

Heliga danser kallas också cirkeldans, helande danser, stilla danser, meditation i rörelse eller livets träd. Danserna består av korta sekvenser med steg och rörelser som upprepas om och om igen. Man håller oftast varandra i händerna i olika fattningar och utgår från en cirkel som ibland bryts och blir till slingor och spiraler. Man kan dansa till nutida eller dåtida musik.

Om man dansar i kyrkan så är altaret ett naturligt centrum att utgå från. Om man dansar i ett vanligt rum kan man skapa ett centrum av ljus, blommor eller tyger. Ibland ställer man fram ikoner, men man kan också ta in något vackert från naturen att vila ögonen på.

Heliga danser är ett uttryck för lovsång, bön och tillbedjan som ger djup, vila och närvaro i nuet. Det är en tyst gemenskap och en ordlös bön, ofta av meditativ karaktär. Dansen kan ses som ett komplement till sång, musik och andra konstnärliga uttryck i kyrkan.

Genom att dansa i kyrkan förtydligas Guds budskap och budskapet kan nå ut till fler. Det är inte danserna i sig som är heliga utan själva sammanhanget och det man upplever i dansen.

HELIGA DANSER 

Varannan tisdag, udda veckor, 17.00-18.30 i S:t Lars kyrka. 
Inga förkunskaper behövs.

Sista gången för hösten 2021 är den 21 december. Det börjar igen den18 januari.

Kontakt dansledare: 
Annette Sperling 070-355 54 19
Camilla Ruuth 073-447 85 00
Pia Arvidsson 070-754 12 77