Heliga danser

Cirkeldans och rörelse i livets skiftningar.

Principen med Heliga danser bygger på danserna man dansade ute i byarna förr i tiden. Det är ingen uppvisningsdans utan en gemensam dans där det viktiga är att alla kan vara med.

Heliga danser kallas också cirkeldans, helande danser, stilla danser, meditation i rörelse eller livets träd. Danserna består av korta sekvenser med steg och rörelser som upprepas om och om igen. Man håller oftast varandra i händerna i olika fattningar och utgår från en cirkel som ibland bryts och blir till slingor och spiraler. Man kan dansa till nutida eller dåtida musik.

När vi dansar i kyrkan så är altaret ett naturligt centrum att utgå från.  Ibland ställer man fram ikoner, men man kan också ta in något vackert från naturen att vila ögonen på.


Heliga danser är ett uttryck för lovsång, bön och tillbedjan som ger djup, vila och närvaro i nuet. Det är en tyst gemenskap och en ordlös bön, ofta av meditativ karaktär. Dansen kan ses som ett komplement till sång, musik och andra konstnärliga uttryck i kyrkan.

Genom att dansa i kyrkan förtydligas Guds budskap och budskapet kan nå ut till fler. Det är inte danserna i sig som är heliga utan själva sammanhanget och det man upplever i dansen. Utbildade dansledare leder danserna.

Varannan tisdag, jämna veckor, 17.30-19:00 i S:t Lars kyrka. 

Inga förkunskaper behövs. Medtag gärna mjuka inneskor.

Åsa Hansson 013-30 37 54
asa.hansson@svenskakyrkan.se