Hantering av personuppgifter: Ideella medarbetare

För att vi ska kunna administrera ditt ideella arbete behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är avtal.

Om du är under 16 år krävs det att vårdnadshavare godkänner lagringen av personuppgifterna.

Personuppgifterna lagras under tiden du är ideellt engagerad i församlingen.

 

Hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan har i flera hundra år hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.