Hantering av personuppgifter: Förtroendevalda

För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och lag samt hålla en god kontakt med dig som förtroendevald i församlingen behöver vi samla in följande personuppgifter om dig:

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Funktion
Arvode 

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att ditt uppdrag som förtroendevald ska kunna fullgöras.

Hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan har i flera hundra år hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.