Hantering av personuppgifter: Anställd/Timanställd/Arvodist

Vi har samlat in följande personuppgifter gällande dig:

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer (arbetstelefon)
E-postadress (arbetsmail)
Eventuellt foto föreställande dig
Funktion
Lön
Namn och telefonnummer till nära anhörig 

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt anställningsavtal och lag samt främja en god relation mellan anställda på arbetsplatsen. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att anställningsavtalet ska kunna ingås och fullgöras.

Enligt anställningsavtalet är du skyldig att tillhandahålla ovanstående uppgifter. Under vissa omständigheter kan vi be dig om kompletterande personuppgifter för att uppfylla lagar och krav.

Hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan har i flera hundra år hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.