Gudstjänst

Gudstjänsten - ett möte

Gudstjänsttider

Gudstjänst i våra kyrkor igen

Med hänsyn till varandra håller vi fortsatt avstånd och stannar hemma om vi är sjuka, men från och med oktober månad firas gudstjänst i våra kyrkor igen. Eftersom det även fortsättningsvis finns en gräns på 35 deltagare i varje gudstjänst, ber vi om förståelse om du någon gång inte får komma in i kyrkan. Till S:t Hans kyrka kan du återkomma på kvällen istället om så är fallet.

(Om du kommer med färdtjänst eller är inbjuden till tacksägelse, kan du boka din plats via församlingsexpeditionen 013-303800 senast fredagen innan kl 11.00.)

Landeryds kyrka
Sön 10.00 Högmässa

S:t Hans kyrka
Söndag 11.00 & 18:00: Högmässa/Musikgudstjänst
Onsdag 18.30: Mässa
Fredag 9.00: Mässa
Första lördagen varje månad 9.00: Mässa och efterföljande bordssamtal

Det finns ett bord längst ner i både S:t Hans kyrka och Landeryd kyrka med lite böcker och pussel samt möjligheten att rita en teckning för dig som har barn med dig till kyrkan.

Söndag med barn

Det finns ett bord längst ner i både S:t Hans kyrka och Landeryd kyrka med lite böcker och pussel samt möjligheten att rita en teckning för dig som har barn med dig till kyrkan.

Du kan få kyrktaxi till gudstjänster i Landeryds kyrka om du inte har färdtjänst eller kan ta dig dit på annat sätt. Kontakta församlingsexpeditionen 30 38 00 senast torsdag kl 11.00 (om det gäller en söndag). 

Församlingen beställer, bekräftar till dig under fredagen samt betalar resan. Ange namn, telefonnummer samt den adress du vill bli hämtad från.

Kyrktaxi

Du kan få kyrktaxi till gudstjänster i Landeryds kyrka om du inte har färdtjänst eller kan ta dig dit på annat sätt. Kontakta församlingsexpeditionen 30 38 00 senast torsdag kl 11.00 (om det gäller en söndag). Församlingen beställer, bekräftar till dig under fredagen samt betalar resan. Ange namn, telefonnummer samt den adress du vill bli hämtad från.

En gudstjänst kan beskrivas på många sätt. Ett sätt är att säga att gudstjänsten är ett möte. I gudstjänsten möter Gud den enskilda människan. Samtidigt är gudstjänsten ett möte mellan Gud och en skara människor, församlingen. Gud handlar med oss både som enskilda människor och som församling. Gudstjänsten är både personlig och kollektiv.

I gudstjänsten kommer vi på olika sätt med våra och världens liv till Gud – och Gud kommer till oss och världen med förlåtelse, frid och evigt liv och alla sina andra goda gåvor. Du är också välkommen att vara med.

I oroliga tider när gudstjänst inte kan firas som vanligt, kan vi ändå vila i att vi ber tillsammans med varandra och med änglar och helgon i alla tider. Och att Gud hör vår bön.