Gudstjänst

Gudstjänsten - ett möte

Gudstjänsttider

Gudstjänster i kyrkorna

Landeryds kyrka
Söndagar sep-maj: Högmässa 10.00
Söndagar juni-aug: Mässa med musik eller Sommarmusik 18.00

S:t Hans kyrka, Ekholmen
Mån-tors, lör: Morgonbön 9.00, ej mån under jun-aug
Onsdagar: Mässa 18.30
Fredagar: Mässa 9.00, därefter kyrkfika
Söndagar sep-maj: Högmässa 11.00
Söndagar juni-aug: Högmässa 10.00

Barn i kyrkan

Det finns ett bord längst ner i både S:t Hans kyrka och Landeryd kyrka med lite böcker och pussel samt möjligheten att rita en teckning för dig som har barn med dig till kyrkan. Välkommen in när kyrkan är öppen!

Kyrktaxi

Du kan få kyrktaxi till gudstjänster i Landeryds kyrka om du inte har färdtjänst eller kan ta dig dit på annat sätt. Kontakta församlingsexpeditionen 013-30 38 00 senast torsdag kl 11.00 (om det gäller en söndag). Församlingen beställer, bekräftar till dig under fredagen samt betalar resan. Ange namn, telefonnummer samt den adress du vill bli hämtad från.

En gudstjänst kan beskrivas på många sätt. Ett sätt är att säga att gudstjänsten är ett möte. I gudstjänsten möter Gud den enskilda människan. Samtidigt är gudstjänsten ett möte mellan Gud och en skara människor, församlingen. Gud handlar med oss både som enskilda människor och som församling. Gudstjänsten är både personlig och kollektiv.

I gudstjänsten kommer vi på olika sätt med våra och världens liv till Gud – och Gud kommer till oss och världen med förlåtelse, frid och evigt liv och alla sina andra goda gåvor. Du är också välkommen att vara med.

I oroliga tider när gudstjänst inte kan firas som vanligt, kan vi ändå vila i att vi ber tillsammans med varandra och med änglar och helgon i alla tider. Och att Gud hör vår bön.