Först ut med HBTQ+certifiering

– Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor och samhället i stort, en historia av att ha diskriminerat hbtq+-personer. Det är en historia som vi måste göra upp med, säger Zacharias Järphed Lindgren som är ordförande i Svenska kyrkans unga i S:t Lars församling. – Nu är vi är först ut i Linköpings stift att bli hbtq+-certifierade med märkningen Regnbågsnyckeln. 

– Regnbågsnyckeln är en hbtq+-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling har arbetat processinriktat för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet, berättar Zacharias när vi sitter runt ett bord i sakristian i S:t Lars kyrka. Vid bordet sitter även Bo Holgersson som är ideell och sitter i församlingsrådet och Cecilia Öberg som är präst i församlingen. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion så att ideella, anställda och förtroendevalda ska få kompetens i hbtq-bemötande. 

– Det ska synas utåt i vår kommunikation och även när man kommer in i kyrkan för att markera att alla är välkomna in i kyrkan oavsett vem man är, säger Bo. Initiativet kom från Svenska kyrkans unga, som kom till ett församlingsrådsmöte och föreslog att vi skulle utbilda oss i det här. Jag är glad att församlingsrådet sa ja. Vi har samtalat och arbetat med det här vid varje möte under ett års tid. Sen har församlingsrådet, anställda och Svenska kyrkans unga i S:t Lars och Tannefors träffats och arbetat fram en gemensam mångfaldsvision. Det har varit väldigt nyttigt och lärorikt. Jag har fått insikt i mycket vad hbtq+ står för. I min generation så har man inte pratat om detta, det har varit undangömt. Jag har fått en förståelse och acceptans för olika människors sätt att välja livsväg. Alla är lika mycket värda oavsett läggning.

– Det här tänkandet ska genomsyra hela församlingsarbetet, faller Cecilia in, och finnas med i allt vi gör, i gudstjänster, grupper och vigslar och så vidare, så att man känner att i S:t Lars där kan jag vara och trivas. Närmast har vi en fördjupningsdag på gång för ideella där vi breddar arbetet till hela församlingen.

Arbetet som vi gör med hbtq+ har sin grund i den kristna tron och i kallelsen att följa Jesus. Jesus solidariserade sig med de människor som andra såg ner på. S:t Lars kyrka har som mål att finnas för människor när livet är svårt. Något som blivit tydligt under resans gång är att psykisk ohälsa ofta är kopplat till när man inte får vara den man är. Det finns så många olika sätt att leva i utsatthet eller vara ifrågasatt för den man är. Det ska man inte känna när man kommer in i S:t Lars kyrka. 

– Två av tre unga transpersoner har övervägt att ta livet av sig, berättar Zacharias. I Svenska kyrkans unga är vi ganska många som är öppna hbtq+-personer på olika sätt, inklusive jag själv, och det är en av anledningarna till att det här har varit viktigt att göra. Vi har lärt oss mycket av att lyssna på varandra. Alla har olika erfarenheter och berättelser och många av oss lever med dom här frågorna varje dag och möter olika former av förtryck, men i kyrkan får vi plats. Det gäller inte bara under Pride-veckan, en vecka om året, utan varje dag året om. Sen gör det inget att vi festar till det en vecka och firar mångfalden.

– Vi har även tittat på olika bibelställen som tar upp frågorna. Det har varit intressant och lärorikt, säger Bo.

– Man kan läsa Bibeln på många olika sätt, säger Cecilia. Ett sätt är att läsa bokstavstroget. Att varje ord och mening är något som man ska leva efter. I vår tid är det inte så många som gör det, men om man gör det då kan man propagera mot homosexualitet. Homosexualitet fanns inte ens som ord på den tiden. Det handlade om en annan sorts relationer som ofta handlade om dominans, makt och kontroll. Det är inte den typ av relationer som kyrkan bejakar, utan relationer som är jämbördiga, där man vill respektera varandra och leva i kärlek. Så därför ser jag ingen utmaning i dom frågorna i dag, men för att andra är detta en svår fråga. Det är viktigt att kyrkan får vara en mötesplats för samtal. Man kan lyssna på varandra även om man kanske inte kommer till en samsyn, men man kan ändå få en förståelse. 

– Det som Bibeln visar klart och tydligt är kärleksbudskapet, säger Zacharias. Det syns på många ställen i Bibeln, så mycket att vi tror att vi ska läsa hela Bibeln i ljuset från kärleksbudskapet. Då faller resten på sin plats. 

– Första advent är en stor söndag i kyrkan och ett fint tillfälle att få ta emot Regnbågsnyckeln, säger Cecilia. Förhoppning är sen att fler församlingar följer efter.

– Det är bra att vi kommit så här långt och att det är dom unga som drivit på frågan och visar vägen, avslutar Bo. Hela processen har varit generationsöverskridande och nu går vi framåt tillsammans. ■

Lästips: Så att jag kan komma in. Finns att beställa på ekho.se/regnbagsnyckeln

Text och foto: Royne Mercurio (Ur Liv & Längtan Nr 6 2021)

Pride

Alla ska känna sig välkomna i kyrkan. Läs mer om hur vi arbetar mer hbtq+ här.