Foto: Annika Möller

Församlingsrådet

Det är vi som är församlingsrådet i Skäggetorps församling.

Ett församlingsråd finns utsett i varje församling. Församlingsrådet ansvarar, tillsammans med församlingsherden, bland annat för gudstjänstlivets utformning och utveckling, församlingens internationella arbete och människors delaktighet i församlingens verksamhet till exempel genom ideellas engagemang.
Mandatperiod 2024-01-01 -2025-12-31

Jens Wiethege, ordförande
Elisabeth Söderberg, vice ordförande
Karin Lundqvist, 2:e vice ordförande
Stefan Davidsson
Jonathan Ilija
Eva Johansson
Dagmar Zanderholm
Alondra Werdo
Liza Hagberg Lerner, församlingsherde

Ersättare
Marita Eriksson
Lena Johansson
Anna Nyström
Joseph Werdo