Församlingsrådet

Linköpings domkyrkoförsamling

FÖRSAMLINGSRÅDET Linköpings domkyrkoförsamling 2022 - 2023

E-post till församlingsrådet:
linkoping.domkyrkoforsamlingsrad@svenskakyrkan.se

Ledamöter

Torbjörn Boström, 070 209 66 70, torbos52@gmail.com 
Ordförande och presidium

Kärstin Brattgård,  vice ordförande och presidium                                             

Gunilla Tegnevik, andre vice ordförande och presidium             

Inger Persson

Ulla Thorell                                               

Maria Rahm                           

Esther Surjan                          

Albert Shihadeh                          

Elisabeth Domander

Lars Eldén

Anne-Marie Gustafsson

Tuva Steijer

Melinda Engström  

 

Församlingsherde Helen Olsson

Sekreterare församlingsadministratör Malin Brown, 013-30 37 10

Arbetsordning för Församlingsrådet