Församlingsrådet

Linköpings domkyrkoförsamling

FÖRSAMLINGSRÅDET Linköpings domkyrkoförsamling 2020-21

E-post till församlingsrådet:
linkoping.domkyrkoforsamlingsrad@svenskakyrkan.se

Ledamöter

Torbjörn Boström, 070 209 66 70, torbos52@gmail.com 
Ordförande och presidium

Kärstin Brattgård,  vice ordförande och presidium

Torbjörn Boström               

Kärstin Brattgård                  

Inger Persson                         

Gunilla Tegnevik                     

Ulla Thorell                            

Per-Arne Flogell                   

Maria Rahm                           

Esther Surjan                          

Alberto Shihadeh                          

Tilde Zettby                            

Linda Lundqvist           

 

Församlingsherde Helen Olsson

Sekreterare församlingsadministratör Malin Brown, 013-30 37 10

Arbetsordning för Församlingsrådet

Foto: US
Foto: US
Foto: US